Le­vo spo­daj

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Slo­ve­ni­ja in Av­stri­ja se do­bro ra­zu­me­ta. Ra­zen gle­de me­je, li­pi­can­cev, de­lav­cev mi­gran­tov, za­šči­te manj­šin in dru­gih ma­len­ko­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.