Grin­der­wal­do­va hu­do­del­stva

Vecer - - ŠPORT - Raz­sta­ve

Dru­ga od pe­tih pov­sem no­vih pu­sto­lo­vščin iz ča­rov­ni­ške­ga sve­ta av­to­ri­ce J.K. Rowling na­da­lju­je zgod­bo tam, kjer se je kon­čal pr­vi film: ča­rov­ni­ški kon­gres MACUSA je s po­mo­čjo Sa­la­man­der­ja Sca­man­dra za­jel mo­goč­ne­ga ča­rov­ni­ka Gel­ler­ta Grin­de­l­wal­da. SLG CE­LJE TIC MA­RI­BOR ( Ve­li­ka dvo­ra­na). UKM

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.