88

Vecer - - POMURJE -

V pe­stro­sti ja­pon­ske na­ra­ve ume­tni­ki že sto­le­tja išče­jo nav­dih za ra­zna ume­tni­ška de­la, tu­di za vr­to­ve. Kaj mo­ra­mo ve­de­ti, če že­li­mo ime­ti tak vrt do­ma? Po­zi­mi se mno­ge gr­mov­ni­ce na vr­tu oki­ti­jo z ži­vo­pi­sni­mi plo­do­vi. Že ve­ste, ka­te­re bi se naj­bo­lje po­da­le na vaš vrt?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.