Po­go­vo­ri o umo­ru pri­če

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

So­je­nje ob­to­že­ne­mu Mi­che­lu Ste­pha­nu se na­da­lju­je 17. de­cem­bra, ko bo­do za­sli­ša­ne še ne­ka­te­re pri­če, med nji­mi nek­da­nji ob­so­je­nec Alen Kra­lje­vić, ki si je de­lil za­por­ni­ško ce­li­co s Ste­pha­nom. Po­li­ci­ji je na­mreč Kra­lje­vić po­ve­dal, da naj bi ga bil Ste­phan na­go­var­jal, naj se do­go­vo­ri z Mer­va­nom Šli­var­jem, ki je bil te­daj v za­po­ru, za umor za­šči­te­ne pri­če Ali­ja. Za­ra­di te­ga je to­žil­stvo pre­dla­ga­lo uved­bo so­dne pre­i­ska­ve zo­per Ste­pha­na, so­di­šče o pre­dlo­gu to­žil­stva še ni od­lo­či­lo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.