Pr­vi po­raz Ma­ri­bor­ča­nov

Vecer - - SPORT -

Na­mi­zno­te­ni­ški igral­ci Kr­ke so v der­bi­ju 9. kro­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva v Ma­ri­bo­ru pre­ma­ga­li eki­po go­sti­te­ljev in ji pri­za­de­ja­li pr­vi po­raz.

Re­zul­ta­ti 9. kro­ga, mo­ški: Ma­ri­bor - Kr­ka 1:5, Men­geš II - Ke­ma 0:5, So­bo­ta - Men­geš I 2:5, Sa­vi­nja - Ka­juh Slo­van 5:3, In­ter­di­s­kont Fu­ži­nar - Ar­ri­go­ni 5:2; vr­stni red: Kr­ka, Fu­ži­nar in Ma­ri­bor po 16 točk, Ke­ma 10, Men­geš II in Ar­ri­go­ni po 8, Men­geš I in Sa­vi­nja po 6, Ka­juh Slo­van 4, So­bo­ta 0: žen­ske: Lju­blja­na - Ar­ri­go­ni 5:4, Pre­ser­je - Ka­juh Slo­van 1:5, Lo­ga­tec - Je­se­ni­ce 5:0, Ve­sna - Ke­ma 5:4, Le­tri­ka pro­sta; vr­stni red: Lju­blja­na 16 točk, Ar­ri­go­ni 14, Ke­ma in Lo­ga­tec po 10, Ka­juh Slo­van 8, Le­tri­ka in Ve­sna po 6, Je­se­ni­ce 2, Pre­ser­je 0. (zg, sta)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.