Banč­ne igre

Po­stop­ki pri­va­ti­za­ci­je Aban­ke so ste­kli. Ko so pre­ki­ni­li pro­da­jo NhB, ji je ce­na še pa­dla

Vecer - - FRONT PAGE -

Vla­dni vrh vse re­sne­je raz­mi­šlja o tem, ka­ko bi se z Bru­sljem do­go­vo­ril, da bi Aban­ko (vsaj za­ča­sno) uma­kni­li iz iz­lož­be za pro­da­jo dr­žav­nih pod­je­tij. Ka­ko re­al­no je to, ka­kšna bi bi­la lo­gi­ka ma­ne­vra, kaj so pa­sti?

V SO­BO­TO, SPRANI 4, 5

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.