Ja­ro­èi­la po te­le­fo­nu

Vecer - - SPOROČILA -

Do­sta­va v pe­tih de­lov­nih dneh po na­ro­èi­lu je za na­ro­èni­ke re­èe­ra brez­plaèna, plaèi­lo po po­lo­žni­ci za re­èer. je­na­ro­èni­ki plaèa­te iz­vod in stro,ke po,tni­ne po pov­ze­tju. rsi po­na­ti­si so v èr­no-be­li teh­ni­ki.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.