Po šest jih je iz Ma­ri­bo­ra in Dom­žal

Vecer - - ŠPORT -

Na se­zna­mu se­lek­tor­ja so: Amir Der­vi­še­vić, Di­no Ho­tić, De­nis Kli­nar, Jan Mla­kar, Blaž Vr­ho­vec, Lu­ka Za­ho­vić (vsi Ma­ri­bor), Ga­ber Do­bro­voljc, Adam Gnez­da Če­rin, Ti­len Kle­men­čič, De­jan La­za­re­vić, Gre­gor Si­ko­šek, Ame­dej Ve­trih (vsi Dom­ža­le), Ma­tic Čr­nic, Nejc Vid­mar, An­dres Vom­ber­gar (vsi Olim­pi­ja), Lu­ka Jan­že­ko­vič, De­jan Pe­tro­vić (vsi Alu­mi­nij), Rok Sirk, Kle­men Šturm (oba Mu­ra), Ru­di Po­žeg Van­caš (Ce­lje), Gre­ga Sor­čan (Go­ri­ca), An­to­nio De­la­mea Mli­nar (New En­gland Re­vo­lu­ti­on) in Uroš Ko­run (Pi­ast Gli­wi­ce).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.