The Lowvelder

Kansa begunstigd­e van vierde Innibos In jou huis-konsert se fondse

- Ciska Smit

MBOMBELA - Die Innibos In jou huis-konserte is weens die sukses van die eerste een in Maart, deesdae 'n maandeliks­e instelling.

Op 26 Junie was bekende pianis, Charl du Plessis, aan die beurt en het hy sy vertoning by gasheer Riaan Loubser se huis die klein, intieme gehoor betower. Loubser het Kansa as begunstigd­e genomineer en op 12 Julie is ‘n bedrag van R2 650 aan hulle oorhandig. Hy het besluit om hierdie geld spesifiek aan die organisasi­e se Relay for Life-geleenthei­d te skenk, omdat hy 15 jaar lank self ook betrokke daar was en vir ‘n paar jaar lank die voorsitter was. Hy dien steeds as die voorsitter van die Relay Advisory Team in die nasionale span van Relay for Life.

“Kansa lê my baie na aan die hart, omdat hulle baie goeie werk doen.

Selfs gedurende verlede jaar se streng grendeltyd­perk, het hulle steeds met nuwe idees vorendag gekom om mense te kan ondersteun, natuurlik die kankerpasi­ënte en die sogenoemde caregivers. Ek as vrywillige­r kan sien hoe Kansa regtig ‘n verskil maak in mense se lewens,” het Loubser gesê.

Die gaste wat die konsert bygewoon het, is met ’n heerlike hoenderker­rie en glühwein bederf, en almal het die aand terdeë geniet.

Die volgende In jou huis-konsert vind op 31 Julie plaas, wanneer Jak de Priester aan die beurt is.

Die konserte word regstreeks deur 100.5 FM teen 19:00 die aand uitgesaai, en elke gasvrou en -heer skenk die toegangsge­ld aan ’n liefdadigh­eidsorgani­sasie van hul keuse, waaronder Kansa, Huis Betlehem, Dasha, die Pro Gratia-skool en die Teaterbyst­andsfonds.

 ??  ?? Mariolise le Roux van Innibos, Riaan Loubser, die gasheer van die onlangse In jou huis-konsert, en Elsie Fourie van Kansa.
Mariolise le Roux van Innibos, Riaan Loubser, die gasheer van die onlangse In jou huis-konsert, en Elsie Fourie van Kansa.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa