John­son’s Ba­by- pro­mo­sie

JOHN­SON’S Ba­by se JOHN­SON’S Ba­by He­althy S­kin pro­jek is daar­op ge­mik om ma’s te help om die de­li­ka­te vel van hul ba­bas te ver­staan en hul klein­goed se ge­sond­heid só te ver­be­ter.

Baba & Kleuter - - INHOUD -

Dr. Ca­rol H­le­la is ’n pe­di­a­trie­se der­ma­to­loog by die Rooi­kruis Kin­der­hos­pi­taal in Kaap­stad en ’n ver­na­me spe­si­a­lis in baba- en kin­der­vel­sorg. Sy is ’n voor­lo­per in der­ma­to­lo­gie en ’n lei­er vir ge­hal­te ba­ba­vel­sorg om die ri­si­ko vir vel­siek­tes by ba­bas in A­fri­ka te ver­laag. JOHN­SON’S Ba­by werk saam met Dr. H­le­la aan ’n nu­we pro­jek, die JOHN­SON’S Ba­by He­althy S­kin pro­jek, wat daar­op ge­mik is om die ri­si­ko van ve­lin­fek­sie by ba­bas te ver­hoed en te ver­laag.

“Vel­ge­sond­heid word dik­wels mis­ge­kyk om­dat dit as nie-le­wens­be­drei­gend ge­sien word en dus as on­be­lang­rik be­skou word. Ge­son­de vel is be­lang­rik vir die ont­wik­ke­ling van ge­son­de ba­bas, want hul­le sal min­der kwes­baar vir in­fek­sies wees, en nie on­ge­mak en vel­pro­ble­me er­vaar nie. Die JOHN­SON’S Ba­by He­althy S­kin pro­jek het hier­die pro­bleem ge­ï­den­ti­fi­seer en help om ma’s op te lei om hul­le in staat te stel om be­ter na hul ba­bas se vel om te sien,” sê Dr. H­le­la.

GE­SON­DE VEL = GESONDER BA­BAS

Die mees­te van ons is nie daar­van be­wus dat ’n baba se vel dien as die eer­ste be­sker­mings­laag teen in­fek­sie nie. Jong ba­bas se im­muun­sis­teem is nog aan die ont­wik­kel en vel speel ’n be­lang­ri­ke rol om ba­bas teen kie­me en siek­tes te be­skerm. ’n Baba se vel is meer kwes­baar as vol­was­se vel, aan­ge­sien dit 30% dun­ner is en tot vyf maal vin­ni­ger vog ver­loor as vol­was­se vel. Spesiale velsorg is dus no­dig.

WEN­KE VIR VELSORG VIR GESONDER BABAVEL

Moe­nie pro­duk­te ge­bruik wat vir vol­was­se vel be­doel is nie. Hier­die pro­duk­te is te sterk en sal die vel uit­droog wat kan ver­oor­saak dat die vel bars. Dit maak dit meer vat­baar vir in­fek­sies. Ge­bruik eer­der ge­spe­si­a­li­seer­de ba­ba­han­dels­mer­ke wat ge­for­mu­leer is om jou baba se de­li­ka­te vel te be­skerm. Wees ver­sig­tig met watter lap­pie jy die ba­ba­pro­duk aan­wend – maak se­ker dit is nie te grof nie en dat jy nie te hard skrop nie. Ver­my an­ti­bak­te­rie­se pro­duk­te om­dat dit nie no­dig is nie en babavel kan ir­ri­teer. Be­soek ’n pe­di­a­trie­se der­ma­to­loog as jou baba vel­pro­ble­me on­der­vind.

MAAK ’N VER­SKIL

Om ma’s ver­der te be­mag­tig deur on­der­steu­ning en op­lei­ding, is JOHN­SON’S Ba­by ook in ven­noot­skap met die nie-wins­ge­wen­de Un­ja­ni-kli­nie­ke. Hier­die kli­nie­ke gee ma’s gra­tis toe­gang tot die beste kwa­li­teit pri­mê­re ge­sond­heid­sorg vir hul­le ba­bas, vels­or­gad­vies en ba­ba­pro­duk­te vir daag­lik­se be­ter ge­sond­heid. Die pro­jek bied pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­sters ’n plat­form om aan ma’s in­lig­ting te gee oor die be­lang­rik­heid van ba­ba­vel­ge­sond­heid met die doel om ge­son­de vel te be­vor­der vir ge­son­de ba­bas.

RAAK BE­TROK­KE

Kyk op so­si­a­le me­dia vir die JOHN­SON’S Ba­by He­althy S­kin pro­jek en deel dié be­lang­ri­ke bood­skap met an­der ma’s. Ge­bruik # john­sons­ba­by­he­alth om saam te ge­sels en die le­we van ba­bas aan te raak.

PE­DI­A­TRIE­SE DER­MA­TO­LOOG

Dr. Ca­rol H­le­la

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.