V& A baba

Baba & Kleuter - - INHOUD -

V

Ek het ná my dog­ter­tjie se ge­boor­te ’n moei­li­ke tyd be­leef weens na­ge­boor­te­li­ke de­pres­sie. Dit voel of ons nie be­hoor­lik ge­bind het nie. Wat kan ek doen om bin­ding nou aan te moe­dig?

A LENMARIE STANTON ANT­WOORD:

Die koms van ’n baba is span­nings­vol, on­ge­ag hoe baie jy daar­na uit­ge­sien het of hoe diep jy haar lief­het. Sla­pe­lo­se nag­te, nu­we ver­ant­woor­de­lik­he­de en ’n ge­brek aan tyd vir ’n mens self kan baie ma’s laat voel as­of hul­le op ’n e­mo­si­o­ne­le wip­plank is. Maar selfs al ly jy aan na­ge­boor­te­li­ke de­pres­sie kan jy ’n goeie band met jou dog­ter­tjie vorm. Hou hier­die rig­ly­ne in ge­dag­te:

1 Jy hoef nie aan­hou­dend by jou baba te wees nie; ge­hal­te­tyd is be­lang­ri­ker. Ba­bas flo­reer in ’n ver­hou­ding waar hul ver­sor­ger hul ge­voe­lens en be­hoef­tes ver­staan en daar­vol­gens re­a­geer. Dis on­re­a­lis­ties om te ver­wag dat ’n mens heel­tyd by jou baba is.

2’ n Heg­te band vorm as jy er­ken dat jy ’n fout ge­maak het en dit pro­beer reg­stel. As jy nooit fou­te maak nie, word jou baba van die ge­leent­heid ont­neem om van on­voor­waar­de­li­ke lief­de en mens­wees te leer.

3 Baie ma’s is be­kom­merd dat hul­le hul kin­ders on­ge­luk­kig maak en dus ver­werp sal word. Dis be­lang­rik om te er­ken dat jy nie per­fek is nie en dit dan uit­ba­lan­seer met jou po­ging om jou kind se be­hoef­tes te be­vre­dig.

4 Toe­pas­li­ke re­ak­sie op baba se be­hoef­tes hoef nie al­tyd on­mid­del­lik te wees nie. Al het jy na­ge­boor­te de­pres­sie, kan jy steeds met jou baba bind. Jy het eg­ter tyd no­dig om te ge­nees en te rus. Jy het on­der­steu­ning no­dig om vir jou nu­we baba te gee wat sy no­dig het om ’n heg­te band met jou te vorm.

Om be­trou­baar te wees, haar be­hoef­tes te ver­staan en kon­se­kwent te re­a­geer, be­te­ken dat jy moet uit­reik vir on­der­steu­ning. Soms kan dit no­dig wees dat jy te­rug­tree en ie­mand vra om met die ver­ant­woor­de­lik­he­de te help.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.