V& A IN ’N NEUTEDOP

Baba & Kleuter - - JOU SWANGERSKAP -

KAN EK PND KRY TER­WYL EK SWAN­GER IS?

Voor­ge­boor­te­li­ke de­pres­sie is dik­wels ’n voor­lo­per van na­ge­boor­te­li­ke de­pres­sie, maar vroue suk­kel om dit te her­ken om­dat hul­le die neer­slag­tig­heid aan deur­me­kaar hor­mo­ne toe­skryf. Praat met jou dok­ter of raad­pleeg ’n te­ra­peut as jy e­ni­ge van die simp­to­me van PND er­vaar ter­wyl jy swan­ger is, selfs al is dit in ’n lig­te vorm.

HOE RAAK DIT MY BA­BA?

PND het geen lang­ter­myn-uit­wer­king op ba­bas nie, mits jy hulp kry voor jou kind twee jaar oud is. Die ou­er kin­ders in die huis kan eg­ter ska­de ly.

KAN PA DIT KRY?

Mans kan ook de­pres­sie ná die ge­boor­te van hul kin­ders op­doen. Na­vor­sing wys dat die voor­koms hier­van e­nig­iets tus­sen 1,2 en 25 per­sent is. Hoe­wel mans moei­lik er­ken dat hul­le hart­seer en angs­tig is, is dit be­slis moont­lik.

Vol­gens ken­ners is na­ge­boor­te­li­ke de­pres­sie by pa’s hoof­saak­lik die ge­volg van on­re­a­lis­tie­se ver­wag­tin­ge oor hoe dit gaan wees om ’n ba­ba in die huis te hê. Ma’s wat bors­voed sluit dik­wels ook die nu­we pa on­be­wus­te­lik uit.

Dit is net so be­lang­rik dat pa vin­nig hulp kry.

MY VRIEN­DIN HET PND ...

As jy weet van ’n vrou na aan jou wat aan PND ly, kan jy die vol­gen­de doen om haar te help: • Moe­dig haar aan om te praat. Jy hoef

net te luis­ter. • Bied jou hulp aan pleks daar­van om te vra wat jy kan doen, en wees prak­ties. Sê by­voor­beeld dat jy op Woens­dae vir hul­le aand­e­te sal bring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.