KO­G­LE­Ê­RE IN­PLAN­TINGS IN SA

Baba & Kleuter - - WARE VERHAAL -

• Daar is tans agt ko­g­le­ê­re in­plan­tings­een­he­de in Suid-A­fri­ka, wat die Ty­ger­berg Hos­pi­taal- U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se een­heid in­sluit. • In 2016 het 91 kin­ders en 111 vol­was­se

nes ko­g­le­ê­re in­plan­tings ge­kry. • An­ders as in ont­wik­kel­de lan­de is dit nie wet in Suid-A­fri­ka dat kin­ders se ge­hoor by ge­boor­te ge­toets word nie – dring dus daar­op aan. • Die bes­te tyd vir ’n ko­g­le­ê­re in­plan­ting

is voor ’n kind se eer­ste ver­jaar­dag. • Ge­lui­de klink an­ders deur die ko­g­le­ê­re ap­pa­ra­te. Men­se wat voor­heen kon hoor, be­skryf dit as ef­fens e­lek­tro­nies. • Ver­skeie or­ga­ni­sa­sies in Suid-A­fri­ka help ou­ers om geld vir die in­plan­tings in te sa­mel. He­arUs is ’n lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sie van die Ty­ger­berg Hos­pi­taal- U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se ko­g­le­ê­re in­plan­tings­een­heid (he­arus. org.za). • Dank­sy ko­g­le­ê­re in­plan­tings hoef kin­ders van­dag nie meer nood­wen­dig na ’n skool vir ge­hoor­ge­strem­des te gaan of on­dui­de­lik te praat nie, so­lank hul­le nie an­der pro­ble­me ook het nie. Laas­ge­noem­de is on­ge­luk­kig by so­wat 40 per­sent van kin­ders die ge­val. • Dank­sy ko­g­le­ê­re in­plan­tings is ge­ba­re­taal nie meer die e­nig­ste kom­mu­ni­ka­sie- op­sie vir ge­sin­ne met ’n ge­hoor­ge­strem­de kind nie – hoe­wel die e­nor­me kos­te van die in­plan­tings be­te­ken dat dit nie al­mal be­sko­re is nie. • Gaan na ca­reldu­toit.co.za, co­chle­a­rim­plants.co.za of die na­si­o­na­le lig­gaam sa­cig.org.za vir nog in­lig­ting.

Chris­to­pher twee dae ná die bi­la­te­ra­le ko­g­le­ê­re in­plan­tings­o­pe­ra­sie.

So lyk een van die snye waar die in­plan­ting ge­doen is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.