MAG EK MAAR KOF­FIE DRINK?

Ek is baie lief vir my kof­fie sog­gens en drink ge­woon­lik teen mid­dag­e­te weer ’n kop­pie. Ek het pas uit­ge­vind ek is s­wan­ger en weet dat ’n mens ka­fe­ïen moet ver­my ter­wyl jy ver­wag. Maar hoe sleg is dit vir my ba­ba as ek sog­gens ’n kop­pie kof­fie drink?

Baba & Kleuter - - Antwoorde Op Vrae - GINEKOLOOG EN VERLOSKUNDIGE Dr. JP du Buis­son KLINIESE DI­EET­KUN­DI­GE A­nel Kir­sten E- pos jou vrae na [email protected] ba­ba­en­kleu­ter. co. za Vrae kan on­ge­luk­kig nie per­soon­lik be­ant­woord word nie. BA­BA & K­LEU­TER

A­NEL KIR­STEN ANT­WOORD: Die aan­be­ve­lings oor ka­fe­ïen in swangerskap is ver­war­rend om­dat die me­nings daar­oor verskil. Tot dus­ver is daar nie veel na­vor­sing be­skik­baar oor die uit­wer­king wat ka­fe­ïen op ’n s­wan­ger vrou en haar on­ge­bo­re ba­ba het nie. Hou eg­ter in ge­dag­te dat ka­fe­ïen ’n sti­mu­lant is. Dit laat jou ook ont­wa­ter deur die hoe­veel­heid u­ri­ne te ver­hoog wat ge­pro­du­seer word. Dit kan jou bloed­druk ver­hoog en jou hart­slag ver­snel, wat nie een goed vir jou is ter­wyl jy s­wan­ger is nie. Ka­fe­ïen kan ook die pla­sen­ta oor­steek en die uit­wer­king daar­van op die fetus is nog on­dui­de­lik. Daar is spra­ke dat ka­fe­ïen jou on­ge­bo­re ba­ba se slaap­pa­troon sleg kan be­ïn­vloed, as­ook sy pa­tro­ne van be­we­ging – ver­al in die la­ter sta­di­um van jou swangerskap. Ont­hou, ka­fe­ïen is ’n sti­mu­lant en kan jou én jou ba­ba wak­ker hou. In ver­skeie stu­dies op die­re is al aan­ge­toon dat hoë do­sis­se ka­fe­ïen ty­dens swangerskap aan­lei­ding kan gee tot ge­boor­te-af­wy­kings, vroeë ge­boor­te en ’n gro­ter kans op ’n lae ge­boor­te­ge­wig. Daar is tot dus­ver nog nie stu­dies op men­se ge­doen om dié ver­ban­de te be­ves­tig nie. In 2008 het twee teen­stry­di­ge stu­dies oor die ver­band tus­sen ka­fe­ïe­n­in­na­me ty­dens swangerskap en ’n moont­li­ke ver­hoog­de ge­vaar vir ’n mis­kraam ver­skyn. Dis waar­om die aan­be­ve­ling is dat s­wan­ger vroue hul ka­fe­ïe­n­in­na­me

be­perk tot meer klink­kla­re stu­dies be­skik­baar is.

Ty­dens swangerskap is baie vroue nog meer sen­si­tief vir ka­fe­ïen om­dat dit jou lig­gaam lan­ger kos om van die ka­fe­ïen ont­slae te raak as wan­neer jy nie s­wan­ger is nie.

Ge­ne­ties re­a­geer ons al­mal ook ver­skil­lend op ka­fe­ïen. Som­mi­ge men­se me­ta­bo­li­seer dit vin­nig ( ra­pid­caf­fei­ne­me­ta­bo­li­sers), ter­wyl an­der dit baie sta­dig me­ta­bo­li­seer ( slo­w­caf­fei­ne­me­ta­bo­li­sers).

S­ta­di­ge me­ta­bo­li­seer­ders se le­wer het meer tyd no­dig om die ka­fe­ïen uit te skei. Jy kan met ge­ne­tie­se toet­sing vas­stel wat­ter soort me­ta­bo­li­seer­der jy is.

Al is jy ie­mand wie se lig­gaam ka­fe­ïen goed ver­dra, be­te­ken dit nie die­self­de geld vir jou ba­ba nie. Jou ba­ba se me­ta­bo­lis­me is nog on­vol­was­se en kan dus die ka­fe­ïen nie vol­le­dig me­ta­bo­li­seer nie.

Die al­ge­me­ne ge­voel is dat hoe min­der ka­fe­ïen jy in jou swangerskap in­kry, hoe be­ter. Die al­ge­meen­ste aan­be­ve­ling is dat jy min­der as 200 mg ka­fe­ïen per dag in­neem – dis so­wat 360 ml kof­fie. Som­mi­ge ken­ners meen eg­ter selfs 150 mg ka­fe­ïen per dag is te veel, ter­wyl an­der ’n mak­si­mum van 300 mg per dag aan­be­veel.

Tot meer na­vor­sing vol­tooi word, is die vei­lig­ste plan maar om ka­fe­ïen heel­te­mal te ver­my ter­wyl jy s­wan­ger is.

Ont­hou ook dat ka­fe­ïen in meer pro­duk­te as kof­fie ge­vind word. Dis ook teen­woor­dig in kof­fie­ge­geur­de kos soos room­ys, tee, e­ner­gie­dran­kies, som­mi­ge ko­la-ge­geur­de gas­koel­dran­ke, sjo­ko­la­de en sjo­ko­la­de­pro­duk­te soos warm­sjo­ko­la­de.

Die ge­vaar is daar dat jou daag­lik­se in­na­me van ka­fe­ïen vin­nig kan toe­neem en jy die aan­be­vo­le hoe­veel­heid kan oor­skry om­dat jy dit in ver­skuil­de vorms in­kry.

As jy ’n kop­pie kof­fie in die og­gend drink, is dit dus wys om al­le vorms van ka­fe­ïen vir die res van die dag te ver­my. Ver­skeie oor-die-toon­bank-mid­dels kan ook ka­fe­ïen be­vat, ver­al pyn­pil­le en ver­kou­e­me­di­sy­nes. Maak al­tyd by die ap­te­ker daar­oor se­ker voor jy e­ni­ge van dié mid­dels sluk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.