PLAS-PLAS DIE WÊ­RELD IN WATERGEBOORTE: HET JY GE­WEET?

Oor­weeg jy ’n watergeboorte, maar jy wonder of dit ge­vaar­lik is? Die vroed­vrou Ni­co­let­te Bark­hui­zen be­sweer jou vre­se.

Baba & Kleuter - - Jou Swangerskap - DEUR LOUÏNE VAN DER VYVER EN KARIN STEYN

Watergeboorte word be­skou as ’n sag­ter en ge­mak­li­ker ge­boor­te wat die lig­gaam se in­tu­ï­tie­we wys­heid aan­help.

“’n Vrou wat na­tuur­lik die lewe skenk, be­sef dat sy te­ge­lyk op haar sterk­ste én kwes­baar­ste is ter­wyl sy kraam. Daar is baie wat ons sa­me­le­wing kan doen om ge­boor­te ’n waar­di­ger er­va­ring te maak,” sê Ni­co­let­te Bark­hui­zen, ’n vroed­vrou van Jo­han­nes­burg wat al met tal­le wa­ter­ge­boor­tes langs die bad was.

“Dis heel­te­mal bin­ne ons be­reik om ’n omgewing te skep waar­in ’n vrou in kraam ge­koes­ter en waar­dig voel, wat haar kan help om min­der bloot­ge­stel te voel so­dat sy haar aan­dag na bin­ne kan draai. Wan­neer sy haar kan af­sluit van dit wat om haar aan­gaan en net kan fo­kus op wat in haar ge­beur, word die in­ner­li­ke ken­nis van ‘ek weet hoe om die lewe te skenk’ ont­sluit.”

Wa­ter be­dek en wa­ter laat ont­span en dit laat ’n vrou in kraam vei­lig voel, sê Ni­co­let­te. Sy deel nog in­te­res­san­te fei­te oor watergeboorte.

#1 DIT BIED PYN­VER­LIG­TING

Warm wa­ter word be­skou as ’n vorm van pyn­ver­lig­ting. Dit sti­mu­leer die vel, ’n sen­so­rie­se or­gaan, wat dan ver­oor­saak dat jou lig­gaam en­dor­fie­ne vry­stel – die lig­gaam se na­tuur­li­ke pyn­be­heer­ders wat am­per die­self­de uit­wer­king as mor­fien het.

#2 DIT IS ONTSPANNEND

Wan­neer wa­ter jou be­dek, help dit om jou lig­gaam te laat ont­span, en ont­span­ning is ’n sleu­tel­wa­pen teen pyn. ’n Ont­span­ne ma ver­duur min­der angs en spier­span­ning, en daar­om min­der van die pyn wat met daar­die span­ning ge­paard gaan. Met ’n watergeboorte is jy van die mid­del­lyf af on­der­toe on­der wa­ter en dié be­dek­king keer dat jy jou aan die wê­reld bloot­stel. Die wa­ter skep ’n pri­vaat, vei­li­ge ha­we.

#3 DIS EEN­VOU­DIG

’n Ge­boor­te­bad kan ge­huur word. Watergeboorte kan ewe suk­ses­vol in ’n groot, ge­wo­ne bad plaas­vind. Raad­pleeg jou vroed­vrou oor die ver­skil­len­de op­sies en kies waar­mee julle al twee ge­mak­lik voel.

#4 DIT BIED VER­SKEIE GEBOORTEPOSISIES

Sout word by die wa­ter ge­voeg om dit te ste­ri­li­seer en om jou te help dryf. Dit laat jou lig­ter voel en maak jou be­weeg­li­ker in die wa­ter. So ver­an­der jy baie ge­mak­li­ker van po­si­sie. Al­le geboorteposisies is moont­lik in wa­ter – van sit en lê tot hurk, op jou knieë staan of han­de­vier­voet staan. Hier­die pro­ses is hi­gi­ë­nies – die vroed­vrou sal da­de­lik e­ni­ge af- of uit­skei­ding uit­skep in­dien no­dig. Die hoë sout­ge­hal­te hou die wa­ter deur­gaans ge­ste­ri­li­seer.

#5 DIS VEI­LIG

Die ba­ba se hart­klop kan met ’n Dop­pler-hart­mo­ni­tor ge­meet word ter­wyl jy in die wa­ter is. Dit sal jou en die kraam­span ge­rus hou. Jou ba­ba sal nie on­der die wa­ter pro­beer a­sem­haal nie, want hy kry sy suur­stof steeds van die pla­sen­ta om­dat die naelstring nog nie ge­knip is nie. Daar­om kan jou ba­ba nie ver­drink nie.

#6 DIS STRE­LEND

Die tem­pe­ra­tuur van die wa­ter word deur­gaans op so­wat 37,5 gra­de C ge­hou – min of meer die tem­pe­ra­tuur van jou vrug­wa­ter. Die warm wa­ter hou jou pe­ri­ne­um soe­pe­ler en ver­laag so die ge­vaar van skeu­ring.

#7 DIS KALMEREND VIR JOU BA­BA

Die ba­ba word bin­ne-in die wa­ter ge­bo­re en kom dus hier­die wê­reld bin­ne in die­self­de om­stan­dig­he­de en tem­pe­ra­tuur as wat hy jou lig­gaam ver­laat het. Die tem­pe­ra­tuur en ge­hal­te van die ge­boor­te­bad­wa­ter is soort­ge­lyk aan jou vrug­wa­ter s’n. Dis met an­der woor­de ’n ge­mak­li­ke oor­gang vir ba­ba van die baar­moe­der na die bui­te­wê­reld.

NI­CO­LET­TE BARK­HUI­ZEN, VROED­VROU IN JO­HAN­NES­BURG

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.