Hulp vir jou ske­te

Mis­kien ver­loop jou swan­ger­skap nie heel­te­mal soos jy jou voor­ge­stel het nie. Hier is raad vir al­le klag­tes van naar­heid tot sooi­brand.

Baba & Kleuter - - INHOUD -

Jou swan­ger­skap is een van die op­win­dend­ste tye van jou le­we, maar nie nood­wen­dig al­tyd die ge­mak­lik­ste tyd nie. Ont­hou eg­ter dat al die ske­te wat jou teis­ter eint­lik goeie te­kens is, want hul­le wys dat jou nu­we ba­ba ge­sond ont­wik­kel. Volg die wenke hier­on­der om die min­der lek­ker dae te trot­seer.

NAAR­HEID

S­wan­ger­skaps­ver­wan­te hor­mo­ne is die eint­li­ke son­daars, hoe­wel vroue met ’n te­kort aan voe­ding­stow­we meer tot naar­heid ge­neig is. Jou hor­moon­la­ding skiet in week ne­ge en 10 die hoog­te in en dis ge­woon­lik wan­neer vroue op hul sleg­ste voel.

Naar­heid kan ook jou lig­gaam se ma­nier wees om van gif­stow­we ont­slae te raak.

So­wat die helf­te van swan­ger vroue voel naar, ver­al sog­gens, maar troos jou daar­aan dat dit ge­woon­lik ná die eer­ste tri­mes­ter ver­dwyn. WENKE

• Eet ge­son­de kos waar­van jy hou. As jy nog nooit van broc­co­li ge­hou het nie, is die kans skraal dat jy nou daar­aan gaan be­gin smul. Eet ge­reeld, want dit laat jou bloed­sui­ker sta­bi­li­seer.

• Swan­ger vroue het meer vi­ta­mien B en B , fo­lien­suur, ys­ter en sink as nor­maal­weg no­dig en te min sink kan jou naar laat voel. As jy baie op­gooi, kan jy ook ’n mag­ne­si­um­te­kort ont­wik­kel. Praat met jou dok­ter oor aan­vul­lings.

• Som­mi­ge swan­ger vroue sweer by ’n Pro­vi­ta of Ma­rie­be­skuit­jie so­dra hul­le sog­gens wak­ker word. D­rink baie vloei­stow­we, ver­al wa­ter.

• Gem­mer is ’n krui wat naar­heid teen­werk. Skop die dag dus af met gem­mer­tee – dit is ook ryk aan sink – of eet ’n gem­mer­koe­kie as ’n peu­sel­hap­pie.

• Die ho­me­o­pa­tie­se mid­del Ma­gen-drup­pels bied veilige ver­lig­ting van naar­heid. Kry dit by jou ap­teek.

HOOFPYN

Vroue wat nooit voor­heen hoofpyn ge­kry het nie, kla dik­wels ty­dens swan­ger­skap daar­van. Hoofpyn vroeg in die swan­ger­skap is ge­woon­lik nie so erns­tig nie, maar dié wat in die twee­de en der­de tri­mes­ter voor­kom, moet in ’n erns­ti­ger lig be­skou word. WENKE

• Be­proef die weef­sel­sout Mag P­hos. D­rink min­stens d­rie keer per dag twee pil­le­tjies, ge­volg deur ’n warm drankie soos rooi­bos­tee.

• Plaas ’n koel was­lap op jou voor­kop.

• Pa­ra­se­ta­mol soos Pa­na­do is vei­lig, maar raad­pleeg eers jou dok­ter.

• Pro­beer om meer te rus met die gordyne toe­ge­trek en ’n lig­te kus­sing oor jou voor­kop en oë.

SOOI­BRAND

Tot 80 per­sent van swan­ger vroue ly aan sooi­brand. Dit ont­staan om­dat buik­spie­re rek en die klep­pie tus­sen die sluk­derm en maag ’n bie­tjie oop­ge­laat word pleks daar­van om soos ge­woon­lik dig te sluit. Die vloei­stow­we in die maag stoot dan in die sluk­derm op en dit ver­oor­saak sooi­brand. Dit word on­ge­luk­kig er­ger na­ma­te jou swan­ger­skap vor­der. WENKE

• Pro­beer om nie kort voor slaap­tyd te eet nie en ver­my ver­al saans ná ses groot e­tes.

• Slaap op twee of meer kus­sings om jou bo­lyf ef­fens te lig.

• Die mees­te teen­suur­mid­dels soos Ga­vis­con vir swan­ger vroue is vei­lig, maar moe­nie te veel ge­bruik nie om­dat jy reeds tot meer al­ka­li­ni­teit ge­neig is.

• Be­perk jou in­na­me van skerp, vet­te­ri­ge en ryk kos.

• Ge­bruik die ho­me­o­pa­tie­se mid­del Ma­gen-drup­pels en die weef­sel­sout Nat P­hos.

JEUKERIGE VEL

’n Mens se maag, bors­te en sit­vlak jeuk dik­wels as jy swan­ger is. Som­mi­ge vroue kla selfs dat hul la­bia, bo­arms en bo­be­ne jeuk. Dit word toe­ge­skryf aan die vel wat rek en hor­moon­ver­an­de­rin­ge. Die ge­jeuk is nie erns­tig nie, maar ir­ri­te­rend. WENKE

• D­rink die weef­sel­sout Nat Mur d­rie keer per dag.

• Ge­bruik spe­si­a­le ro­me vir swan­ger­skap en o­lies soos Bio- Oil.

• Voeg ’n pot rooi­bos­tee en ’n hand vol koek­so­da by jou bad­wa­ter om jou vel te streel.

HARD­LY­WIG­HEID

Pro­ges­te­roon speel ’n baie be­lang­ri­ke rol in jou swan­ger­skap, maar on­ge­luk­kig ver­traag dit ook die pe­ri­stal­tie­se be­we­gings van jou derm. Hard­ly­wig­heid is dus ’n al­ge­me­ne swan­ger­skaps­kwaal. Baie swan­ger­skaps­aan­vul­lings kan ook hard­ly­wig­heid ver­oor­saak. Moe­nie lak­seer­mid­dels ge­bruik ter­wyl jy swan­ger is nie, aan­ge­sien baie nie ge­skik is nie. WENKE

• Sorg dat jy ge­reeld oe­fen. Gaan stap vin­nig en ver en d­rink baie wa­ter. D­rink ’n kop­pie af­ge­koel­de kook­wa­ter wan­neer jy sog­gens op­staan en saans net voor jy gaan slaap. Eet baie ve­sel en min­stens vyf vrug­te per dag.

• Ge­bruik ’n aan­vul­ling van ’n o­me­ga 3-ry­ke o­lie soos lyn­o­lie, vla­s­o­lie of vis­o­lie as jou stoel­gang droog en krum­mel­rig is.

• Se­gi­ro-drup­pels is vei­lig.

’N SPE­SI­A­LE PRO­GRAM WAT STEUN BIED VIR TOE­KOMS­TI­GE OU­ERS

AAM­BEIE

Aam­beie is ’n vorm van spat­a­re in die rek­tum en a­na­le ge­bied. Dit kom voor as ’n los vel­aan­hang­sel of selfs druif­ag­ti­ge tros­sies wat by die a­nus uit­steek.

Die be­lang­rik­ste oor­sa­ke is die ek­stra ge­wig wat jy dra en wat druk in die bek­ken ver­oor­saak. Hard­ly­wig­heid is ook ’n oor­saak.

Aam­beie moet be­han­del word om te keer dat dit er­ger word ter­wyl jy kraam.

WENKE

• Eet ge­reeld vrug­te en ve­sel om hard­ly­wig­heid te voor­kom.

• Ge­bruik die weef­sel­sou­te Calc Flu­or en Fer­rum P­hos om die bloed­vat­wan­de meer e­las­ties en ster­ker te maak.

• Jy kan A­net­hai­ne, ’n aam­bei­salf, aan­wend. Pro­beer om nie on­no­dig ge­wig aan te sit nie om­dat dit ook aam­beie ver­oor­saak.

SWEL­LING

Ge­swel­de be­ne en ma­ti­ge wa­ter­te­rug­hou­ding is al­ge­meen ty­dens swan­ger­skap en ge­woon­lik glad nie so erns­tig nie. Swel­ling kan ver­skeie oor­sa­ke hê – jou bloed­vo­lu­me en bloed­vat­net­werk neem ge­wel­dig toe en die ver­hoog­de vloei­stof­la­ding van die lig­gaam kan lei tot erns­ti­ge vloei­stof­te­rug­hou­ding in die lig­gaams­weef­sels. Dit word ver­er­ger deur die druk waar­on­der jou bloeds­om­loop ver­keer as ge­volg van die ge­wig van die swan­ger­skap op die be­lang­ri­ke bloed­va­te in die buik, wat die bloed­vloei min­der doel­tref­fend as ge­woon­lik maak.

Die hart moet baie har­der werk om die ver­hoog­de vo­lu­me na die han­de en voe­te te pomp, met die ge­volg dat dié de­le die mees­te ge­raak word en dat bloed daar ver­sa­mel.

WENKE

• Gaan stap el­ke dag min­stens ’n half­uur flink, ver­al as jy weens jou werk baie s­taan of sit. • Ge­bruik die weef­sel­sou­te Nat Mur en Nat Sulph om die vloei­stof­vlak in jou lig­gaam in ba­lans te help hou. Sluk een pil­le­tjie d­rie keer per dag.

• Rus ge­noeg en lig jou voe­te of week dit in koue wa­ter om die swel­sel en pyn te ver­lig.

TOE NEUS

Som­mi­ge vroue sweer hul neus ver­stop die oom­blik dat hul­le hoor hul­le is swan­ger – en dit is heel moont­lik as ge­volg van wa­ter­te­rug­hou­ding of op­ge­swel­de a­sem­ha­lings­vlie­se weens al die ek­stra vloei­stof in jou lig­gaam.

Som­mi­ge vroue neem meer sui­wel- en graan­pro­duk­te in ty­dens swan­ger­skap en dit kan ook die oor­saak van hul toe neus wees.

WENKE

• Ge­bruik die weef­sel­sou­te Nat Mur en Nat Sulph om die vloei­stof­ba­lans in die weef­sels te help re­gu­leer en die ver­stop­ping van die neus­gan­ge te ver­lig. Neem een ta­blet van elk d­rie keer per dag.

• Be­proef ook die ho­me­o­pa­tie­se neus­sproei Na­se­nol. ’n Neus­sproei soos I­li­a­din is ook vei­lig in jou swan­ger­skap, maar mag nie lan­ger as vyf dae aan­een­lo­pend ge­bruik word nie om­dat dit dan ’n teen­oor­ge­stel­de uit­wer­king kan hê.

Die oor­sa­ke van aam­beie ty­dens swan­ger­skap is die ek­stra ge­wig wat jy dra wat druk in die bek­ken ver­oor­saak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.