Bind met jou ba­ba

’n Pas­ge­bo­re­ne se sin vir aan­ra­king is ui­ters be­lang­rik vir ont­wik­ke­ling. Sy is op haar ge­luk­kig­ste en ge­sond­ste wan­neer sy bin­dings­tyd saam met haar ou­ers deur­bring met die hulp van vel-tot-velaan­ra­king. Wat sê die we­ten­skap oor aan­ra­king?

Baba & Kleuter - - INHOUD -

Nie net weet el­ke ma daar is krag in ’n druk­kie nie, ge­leer­de na­vor­sers het dit ook oor en oor be­vind. “Baie stu­dies wys dat wan­neer ’n ma on­mid­del­lik ná haar ba­ba se ge­boor­te vel­tot-vel-aan­ra­king met hom het, die ba­ba meer te­vre­de en kalm is. Sy tem­pe­ra­tuur, hart- en a­sem­ha­lings­tem­po en sy bloed­sui­ker­vlak is meer sta­biel as dié van ’n ba­ba wat nie die­self­de aan­ra­king met sy ma het nie,” sê E­ri­ca Ne­ser, ’n in­ter­na­si­o­naal ge­ser­ti­fi­seer­de lak­ta­sie­kon­sul­tant, op­ge­lei­de voor­lig­ter en skry­wer van How Ba­bies and Todd­lers Re­al­ly Sleep.

E­ri­ca ver­dui­de­lik dit is ’n ba­ba se sen­so­rie­se per­sep­sie van sy ma – die be­ken­de klank van haar stem en hart­klop, die rit­me van haar a­sem­ha­ling en ver­al haar reuk, wat hy dank­sy die vrug­wa­ter ken – wat hom ver­se­ker dat hy in ’n veilige om­ge­wing is. Dít maak jou ba­ba rus­ti­ger en help hom om mak­li­ker te sta­bi­li­seer.

Vel-tot-vel-aan­ra­king reg ná die ge­boor­te laat ’n ba­ba toe om die­self­de “ge­sin­s­kie­me” te kry wat ’n pas­ge­bo­re­ne se im­mu­ni­teit ver­hoog, ver­dui­de­lik Het­tie Gro­ve, ’n ge­re­gis­treer­de ver­pleeg­kun­di­ge en vroed­vrou van Gau­teng.

Hier­die ge­son­de bak­te­rieë wat op jou vel voor­kom, help om jou ba­ba la­ter in sy le­we teen on­ge­son­de bak­te­rieë te be­skerm.

Vel-tot-vel-aan­ra­king is ook goed vir ma’s, sê Het­tie. Dit help om die goed­voel­lief­des­hor­moon ok­si­to­sien vry te stel, wat op sy beurt weer jou stres ver­min­der. Stu­dies wys dat ma’s wat on­mid­del­lik ná die ge­boor­te vel-tot­vel-aan­ra­king met hul ba­ba ge­had het, ook min­der met oor­vol bors­te ge­suk­kel het.

DIE GOUE UUR

Ma’s of pa’s en hul ba­ba moet in die eer­ste uur ná die ge­boor­te waar moont­lik vel-tot-velaan­ra­king ge­niet.

Mi­chel­le Wal­ton, ’n dou­la en te­ra­peu­tie­se re­flek­so­loog van Jo­han­nes­burg, ver­dui­de­lik dat die “goue uur” ná ge­boor­te nood­saak­lik is om­dat pas­ge­bo­re­nes in hier­die tyd ne­ge fa­ses deur­loop.

“Daar­om kan dit wat in die eer­ste uur ge­beur, ’n le­wens­lan­ge uit­wer­king op die ba­ba hê,” sê Mi­chel­le, wat die on­der­ne­ming Birt­hRi­te be­dryf.

Die goue uur is boon­op goeie nuus vir bors­voe­ding, sê Het­tie. “Jou ba­ba kan voed so ge­reeld as wat hy wil. Dit ver­hoog die aan­tal voe­dings, wat die melk­voor­raad vir la­ter be­gin reg­kry.”

RUS­TIG BY BA­BA

Bly in die eer­ste we­ke tuis so­dat jy op jou ba­ba ver­lief kan raak, is Het­tie se raad.

“Dit is waar­oor die eer­ste ses we­ke gaan. Die i­dee is dat jy op jou ba­ba ver­lief raak en uit­pluis hoe jou ba­ba jou laat weet hy wil voed, slaap of speel.” DRA JOU BA­BA Bin­ding met jou ba­ba word aan­ge­help as jy hom in ’n dra­sak na­by jou lig­gaam dra, sê Het­tie. Hy is na aan jou hart en word in ’n ko­kon teen jou lig­gaam ge­koes­ter. Hy word deel van die rit­mie­se be­we­gings van jou lyf, en jul­le is in voe­ling met me­kaar se be­hoef­tes. DIE GOUE AAN­RA­KING Ba­ba­mas­se­ring is nog ’n krag­ti­ge ma­nier om ba­ba-ou­er­bin­ding te ver­sterk, sê Lisa To­w­nend, ’n ba­ba­mas­se­rings­in­struk­teur wat deur die In­ter­na­si­o­na­le Ver­e­ni­ging van Ba­ba­mas­se­ring ge­ser­ti­fi­seer is. “Jul­le ruik me­kaar, jul oë is op me­kaar ge­rig, jy bied ver­sor­gen­de aan­ra­king, jul­le hoor me­kaar se stem en boots me­kaar na,” ver­dui­de­lik Lisa, wat die prak­tyk Ho­lis­tic Ba­by in Kaap­stad be­stuur waar ou­ers ge­leer word om met die hulp van mas­se­ring met hul pas­ge­bo­re­nes te bind.

Meer nog, ba­ba­mas­se­ring kan ook help om toe­stan­de soos ko­liek, re­fluks, win­de, hard­ly­wig­heid, swak slaap­ge­woon­tes, oor­en on­der­pro­duk­sie van hor­mo­ne, on­ge­ba­lan­seer­de af­skei­dings, tan­de­kry of ge­voe­lig­heid vir aan­ra­king te ver­lig.

Daar­by het dit ’n po­si­tie­we in­vloed op jou ba­ba se wel­stand, sê na­vor­sers van die War­wick-u­ni­ver­si­teit in En­ge­land. Hul­le het be­vind dat ba­bas wat ge­mas­seer is, min­der huil en be­ter slaap om­dat hul­le meer van die

Ge­son­de bak­te­rieë van ’n ma se vel help om ba­ba te be­skerm teen on­ge­son­de bak­te­rieë la­ter in sy le­we.

slaap­hor­moon me­la­to­nien in hul bloed het.

Hier­die ba­bas se bloed be­vat ook min­der van die stres­hor­moon kor­ti­sol as die bloed van nie-ge­mas­seer­de ba­bas, het die na­vor­sers be­vind.

As mas­se­ring vir ’n ge­sond­heids­toe­stand in­ge­span word, moet dit uit­ge­voer word deur ’n er­ken­de ge­sond­heids­ver­sor­ger soos ’n chi­ro­prak­ti­syn of ge­re­gis­treer­de mas­seer­te­ra­peut. As dit eg­ter by mas­se­ring met bin­ding as doel­wit kom, is die pas­ge­bo­re­ne se ou­ers die bes­te kan­di­da­te, sê Lisa.

“Ver­my diens­te wat die ba­ba na­mens jou wil mas­seer. Mas­se­ring bou ’n band tus­sen jou en jou ba­ba en daar­om is jy die bes­te mens om dit te doen.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.