Luis­ter be­ter

As jy leer om reg te luis­ter, kan jy en jou kind pro­ble­me vin­ni­ger op­los, skryf die siel­kun­de-ken­ner dr. Pie­ter van Jaars­veld in dié uit­trek­sel uit sy nu­we boek.

Baba & Kleuter - - INHOUD - BA­BA & KLEU­TER

Ak­tie­we luis­ter help jou kind wan­neer hy on­ge­luk­kig is of on­ge­mak­li­ke e­mo­sies moet ver­werk. Ak­tie­we luis­ter help hom om sy e­mo­sies te ont­lont wan­neer hy ont­steld is. Maar voor­dat ons by ak­tie­we luis­ter uit­kom, moet ons eers na nie­ver­ba­le kom­mu­ni­ka­sie en pas­sie­we luis­ter kyk. NIE­VER­BA­LE KOM­MU­NI­KA­SIE Nie­ver­ba­le kom­mu­ni­ka­sie ver­wys na die din­ge wat ons sê son­der om woor­de te ge­bruik. Dit sluit in ons stem­toon, ge­sigs­uit­druk­king, hand­be­we­gings, oog­kon­tak en lyf­taal.

Hóé jy iets sê, is baie be­lang­ri­ker as wát jy sê – nie net in die kom­mu­ni­ka­sie tus­sen ou­ers en kin­ders nie, maar in ál­le verhoudings.

Hier is ’n voor­beeld: Jy is in die kom­buis be­sig om wor­tels te ras­per. Jou dog­ter kom in­ge­hard­loop en sê: “Mam­ma, luis­ter gou hier.” Jy ant­woord: “Ek luis­ter na jou, my lie­fie,” maar jy gaan aan om die wor­tels te ras­per met jou rug na jou kind ge­keer. In hier­die si­tu­a­sie word die ver­ba­le kom­mu­ni­ka­sie (“Ek luis­ter …”) heel­te­mal deur die nie­ver­ba­le bood­skap (jy hou aan ras­per met jou rug na jou kind toe ge­draai) oor­ska­du.

Jou dog­ter kry ’n ne­ga­tie­we bood­skap en is glad nie oor­tuig dat jy na haar luis­ter nie. Dit is waar­om dit so be­lang­rik is om nou­keu­rig op jou nie­ver­ba­le kom­mu­ni­ka­sie te let wan­neer jy met jou kin­ders praat. Maak se­ker jou kind ont­vang ’n po­si­tie­we bood­skap.

Ont­hou, deur reg­tig na jou kind te luis­ter, pro­gram­meer jy in sy brein dat hy be­lang­rik is. Luis­ter daar­om meer as wat jy praat.

Daar is vyf din­ge wat ’n mens be­hoort te doen as jy doel­tref­fend wil luis­ter:

1 Jy kyk jou kind vas in die oë ter­wyl jul­le ge­sig­te na me­kaar ge­draai is. Ont­

As jy reg­tig na jou kind luis­ter, pro­gram­meer jy sy brein om te glo dat hy be­lang­rik is.

hou, moe­nie oor jou skou­er met ie­mand praat nie. Dit is ’n swak po­si­sie vir po­si­tie­we kom­mu­ni­ka­sie.

2 Dit is be­lang­rik dat jy nie jou arms vou nie. Dit plaas ’n ver­sper­ring tus­sen jul­le.

3 Dit werk in jou guns as jy ef­fens vo­ren­toe leun of jou kop vo­ren­toe buig, want dit gee aan jou kind die ge­voel dat hul­le al jou aan­dag het en dat jy na net hul­le luis­ter en met hul­le praat. Dit laat hul­le ook voel jy is reg­tig be­trok­ke by die ge­sprek.

4 Oog­kon­tak is ab­so­luut nood­saak­lik vir doel­tref­fen­de kom­mu­ni­ka­sie.

5 As jy ge­span­ne is, dra jy hier­die span­ning bin­ne twee tot 16 mi­nu­te aan die an­der per­soon oor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.