Rym­pies vir klein duim­pies

Die voor­dra van rym­pies en lied­jies is ’n prettige en ple­sie­ri­ge ma­nier om jou klein­ding vroeg al op die groots­kool te be­gin voor­be­rei.

Baba & Kleuter - - INHOUD - DEUR SHANDA LUYT BA­BA & KLEU­TER

Rym­pies is pret­tig en ple­sie­rig en met on­lang­se boe­ke soos Rym­pies vir K­lein­tjies en Kleu­ters en Lied­jies vir Pik­kies en Peu­ters (al­bei deur Ta­fel­berg Uit­ge­wers) het geen ou­er ’n verskoning om nie vir hul klein­span rym­pies voor te lees of te sing nie.

Maar die waar­de van rym­pies is veel meer as pret en ple­sier, sê Ger­tie S­mit, ’n op­voed­kun­di­ge van Wel­ling­ton in die Wes-Kaap en ’n vrou met ’n uit­ge­brei­de ken­nis van die waar­de van rym­pies en lied­jies. Ger­tie, wat be­trok­ke was by die sa­me­stel­ling van die twee bun­dels, sê rym­pies gee jou kind nie net le­wen­s­in­lig­ting nie, maar help ook met skool­voor­be­rei­ding.

RYM­PIES EN FI­SIE­KE ONT­WIK­KE­LING

LEEF GE­SOND Ba­sie­se waar­des vir ’n ge­son­de leef­styl soos ge­sond eet, hi­gi­ë­ne soos ge­reeld han­de was of bad, of slaap­tyd kan speel-speel deur rym­pies aan jou kleu­ter oor­ge­dra word. “Dit dra al­les by tot die ge­son­de ont­wik­ke­ling en groei van ’n kind se lig­gaam,” ver­dui­de­lik Ger­tie. LIGGAAMSBEELD Rym­pies kan jou kind help om sy lig­gaams­de­le te her­ken en te be­noem, sê Ger­tie. Voer dus ge­reeld ak­sie­rym­pies uit waar­in die ver­skil­len­de lig­gaams­de­le be­noem of met ak­sies ver­bind word. Be­weeg lek­ker saam met jou kind, sê Ger­tie. Hul rym­pie “My ly­fie is ’n won­der­werk” ver­wys selfs na die in­ter­ne or­ga­ne. PER­SOON­LI­KE VEI­LIG­HEID Rym­pies kan in­ge­span word om jou kind meer weer­baar te maak teen die ge­vaar van mis­bruik en kan ook be­lang­ri­ke in­lig­ting daar­oor oor­dra. Ger­tie ver­wys na hul rym­pies in die af­de­ling “Wees ver­sig­tig”, wat kin­ders op ’n spon­ta­ne ma­nier be­wus maak van wat on­aan­vaar­ba­re aan­ra­king is en in wat­ter si­tu­a­sies hul­le nee mag sê.

RYM­PIES EN E­MO­SI­O­NE­LE ONT­WIK­KE­LING

Daar is tal­le rym­pies waar­in die sen­tra­le ka­rak­ter in ’n lief­de­vol­le ver­hou­ding met die be­lang­ri­ke men­se in sy le­we is, ver­tel Ger­tie. “Ma se blom”, “As Pap­pa huis toe kom” en “Wat sê Ou­ma” is sul­ke goed­voel-

rym­pies waar­mee k­lein­tjies hul­le kan ver­een­sel­wig.

Jong kin­ders moet po­si­tie­we bood­skap­pe van lief­de, aan­vaar­ding, re­spek en waar­de­ring van vol­was­se­nes kry so­dat hul self­beeld ge­sond kan ont­wik­kel, sê Ger­tie.

Rym­pies wat oor e­mo­sies soos vrees en hart­seer han­del, bied kin­ders weer die ge­leent­heid om hul­le in sul­ke si­tu­a­sies te plaas son­der dat hul­le dit nood­wen­dig self be­leef. “In ‘Lig­gie by my bed’ help ou­ma om vrees vir die don­ker on­der be­heer te bring en in ‘My hond­jie is dood’ maak kin­ders ken­nis met die rou­pro­ses wat volg op die dood van ’n ge­lief­de troe­tel­dier.”

RYM­PIES EN SO­SI­A­LE ONT­WIK­KE­LING

Rym­pies kan jou kind help leer hoe om by ’n groep in te pas en an­der in ag te neem.

“Hul­le speel graag met maat­jies, maar suk­kel soms om dit in vre­de te doen. Rym­pies kan help deur so­si­aal­vrien­de­li­ke ge­drag aan te moe­dig,” sê Ger­tie.

Sy ver­tel rym­pies kan kin­ders sen­si­tief maak vir die nood van an­der en hul­le help em­pa­tie ont­wik­kel vir die­ge­ne wat swaar­kry. “Die rym­pies in ons bun­del ver­tel on­der meer van Ja­nus wat suk­kel om te sien, Fa­ried wat hak­kel en Cor­nel wat ’n ge­hoor­ap­pa­raat moet dra.”

Ger­tie sê rym­pies kan ook jou kind goeie ma­nie­re help ont­wik­kel. “Kin­ders moet van vroeg af be­leefd­heids­woor­de leer. Rym­pies soos ‘Groet mooi’ en ‘Be­lang­ri­ke woor­de’ kan daar­mee help.”

DOEN DIT REG

Lees rym­pies vir jou kin­ders voor nes jy saans vir hul­le s­to­ries voor­lees, sê Ger­tie. Kies rym­pies wat ge­rig is op jou kleu­ter se leef­wê­reld en daag­lik­se doen en la­te.

“Kin­ders hou daar­van om rym­pies her­haal­de­lik te hoor. Só maak hul­le die in­houd hul eie en be­gin hul­le la­ter om die rym­pies saam op te sê. Die rym­pies word nie for­meel ge­leer nie en ’n mens moe­nie van jong kin­ders ver­wag om ’n rym­pie oor en oor op te sê om dit te me­mo­ri­seer nie. Kin­ders luis­ter na die rym­pies en sê dit saam op om­dat dit vir hul­le lek­ker is en wan­neer hul­le daar­voor ge­reed is.”

Dit is be­lang­rik dat spe­le­tjies met rym­pies nie in on­der­rig ont­aard nie, waar­sku Ger­tie. Kin­ders se leer­ge­reed­heid ont­wik­kel oor maan­de en ja­re en nie in ’n aand of twee nie.

En die be­lang­rik­ste van als? “Ge­niet die rit­me, rym en klank saam met jou kind. Rym­pies luis­ter moet lek­ker wees en jou gees­drif maak dit vir jou klein­tjie lek­ker!”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.