HET JY GE­WEET?

Baba & Kleuter - - JOU NUUS -

Groep B strep­to­kok­kus word in 25% van ge­son­de, swan­ger vroue ge­vind wat ge­woon­lik geen simp­to­me wys nie. Hier­die bak­te­ri­ë­le in­fek­sie s­taan al­ge­meen be­kend as groep B strep (GBS) en kan via die vrug­wa­ter, of moont­lik ge­du­ren­de va­gi­na­le ge­boor­te aan jou ba­ba oor­ge­dra word. Hoe­wel nie al­le ba­bas wie se ma GBS het, ge­ïn­fek­teer word nie, kan die ba­bas wat wel aan­ge­steek word baie siek hier­van word. Hier­die in­fek­sie kan ver­oor­saak dat jou ba­ba vroeg ge­bo­re word, of na ge­boor­te ne­o­na­ta­le sep­sis, long­ont­ste­king en me­nin­gi­tis kry. Me­nin­gi­tis kan tot doof­heid, blind­heid en leer­ge­stremd­he­de, en selfs die dood lei in som­mi­ge ge­val­le. Jy kan tus­sen 35 en 37 we­ke van jou swan­ger­skap vir GBS ge­toets word. Hier­die toets be­hels ’n vin­ni­ge en pyn­lo­se va­gi­na­le en rek­ta­le mon­ster. Die mon­ster word dan na die la­bo­ra­to­ri­um ge­stuur waar die bak­te­rie ge­ï­den­ti­fi­seer word. Vra jou gi­ne­ko­loog meer hier­oor. As jy ge­ïn­fek­teer is, word an­ti­bi­o­ti­ka ge­du­ren­de ge­boor­te vir vroue ge­gee om die ri­si­ko te ver­min­der dat hier­die bak­te­ri­ë­le in­fek­sie na die ba­ba oor­ge­dra word. Daar is glo vor­de­ring in die ont­wik­ke­ling van ’n ent­stof teen GBS om oor­drag van ma na pas­ge­bo­re­ne te voor­kom. In­dien ’n in­en­ting slegs 80% ef­fek­tief is en 90% van vroue be­reik, kan dit wê­reld­wyd ’n po­ten­si­ë­le 231 000 ge­val­le voor­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.