IS MY KOLOSTRUM GE­NOEG?

Baba & Kleuter - - ANTWOORDE OP VRAE -

VIs kolostrum reg­tig ge­noeg in daar­die eer­ste d­rie dae ná die ge­boor­te?

A LI­SAN­NE DU P­LES­SIS ANT­WOORD:

Wan­neer ’n ba­ba ge­bo­re word, is sy ma­gie nog baie klein. Die maag­ka­pa­si­teit is maar 10 tot 20 ml; om­trent so groot soos ’n ok­ker­neut! ’n Ba­ba het dus in daar­die eer­ste paar dae net klein hoe­veel­he­de melk no­dig. Bors­melk is daar­om per­fek vir pas­ge­bo­re ba­bas.

Die melk wat jou bors­te in die eer­ste twee tot d­rie dae ná die ge­boor­te pro­du­seer, word kolostrum ge­noem. Dis ’n ge­le­ri­ge, taai vloei­stof wat in klein hoe­veel­he­de ge­maak word. Dit be­vat hoof­saak­lik wit­bloed­sel­le met teen­lig­gaam­pies. Die teen­lig­gaam­pies ver­sterk jou ba­ba se weer­stand en be­skerm hom teen in­fek­sies. Die kolostrum be­vat ook gro­ter hoe­veel­he­de pro­te­ïe­ne, mi­ne­ra­le en vet­op­los­ba­re vi­ta­mie­ne (ver­al vi­ta­mie­ne A, E, en K) as die so­ge­naam­de vol­was­se melk, wat la­ter ge­pro­du­seer word.

Kolostrum word be­skou as jou ba­ba se eer­ste im­mu­ni­sa­sie of in­en­ting om­dat dit so baie teen­lig­gaam­pies en vi­ta­mie­ne be­vat dat dit jou ba­ba se im­mu­ni­teit ’n hup­stoot kan gee.

Vi­ta­mien A gee aan kolostrum die ge­le­ri­ge kleur. Dis be­lang­rik vir oog­ge­sond­heid en be­skerm ook die slym­vlie­se van jou ba­ba se si­nus­se, keel, lon­ge en derm­ka­naal. Dié be­sker­ming is ui­ters be­lang­rik om­dat jou ba­ba se eie be­sker­mings­me­ga­nis­mes nog nie goed ont­wik­kel het nie.

Pas­ge­bo­re ba­bas moet dus net kolostrum kry en nie e­ni­ge an­der vloei­stow­we of vas­te kos nie, aan­ge­sien dit die fyn slym­vlie­sla­gies van ver­al die keel en derm­ka­naal sal be­ska­dig. Wan­neer die slym­vlie­se be­ska­dig word, ver­hoog dit die voor­koms van in­fek­sies en ver­wan­te siek­tes. Kolostrum het ook lak­se­ren­de ei­en­skap­pe en help met die uit­skei­ding van ba­ba se eer­ste vuil doek. Dit help ook om lae bloed­sui­ker net ná die ge­boor­te te voor­kom.

Melk word tus­sen twee en vier dae ná die ge­boor­te in gro­ter hoe­veel­he­de ge­pro­du­seer, en jou bors­te sal vol voel. Dis wan­neer jou melk “in­kom”. Op dag d­rie d­rink jou ba­ba 300 tot 400 ml per 24 uur, en op dag vyf 500 tot 800 ml. Van dag se­we tot 14 word die melk “oor­gangs­melk” ge­noem en ná twee we­ke word dit “vol­was­se” melk ge­noem. In al hier­die sta­di­ums is bors­melk die per­fek­te voeding vir jou ba­ba.

Oo­la­la Col­lecti­on se S­kinHy­dra­te In­ten­se Hy­dra­ting Mask is i­de­aal vir ‘n swan­ger ma se droë win­ter­vel. R261 vir 50 ml, ool­a­la­col­lecti­on.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.