LIEF­DE­VOL­LE VERHOUDINGS

Baba & Kleuter - - JOU BABA -

Ont­wik­ke­lings­we­ten­skap­li­kes ver­wys dik­wels na “ryk” om­ge­wings, maar dit moe­nie met luuk­se ba­bas­toot­wa­en­tjies en ber­ge speel­goed ver­war word nie. Wat hier­mee be­doel word, is ’n om­ge­wing wat oor­loop van lief­de­vol­le in­ter­ak­sie tus­sen ’n ba­ba en ’n vol­was­se­ne, of dit nou ’n ou­er of ver­sor­ger is.

Ba­bas leer nie by speel­goed of an­der ba­bas nie. Ver­skeie stu­dies het ge­wys hul­le het ’n lief­de­vol­le vol­was­se­ne no­dig wat iets bied wat hul­le nê­rens an­ders sal kry nie – in­ter­ak­tie­we er­va­rings wat nom­mer­pas is vir die spe­si­fie­ke kind se be­hoef­tes en sy ma­nier om met die wê­reld kon­tak te maak. Vol­was­se­nes kan met e­mo­sies soos lief­de en op­win­ding ’n kind se wê­reld op­hel­der so­dat hy weet waar om sy aan­dag vir die mees­te brein­voor­deel te ves­tig. Hul­le kan ook ’n an­der kern­be­stand­deel tot ’n kind se groei­en­de brein toe­voeg wat soos wa­ter op ’n saad­jie sal wees: taal. Woor­de, ge­ba­re en ge­sigs­uit- druk­kings gee be­te­ke­nis aan al­le­daag­se er­va­rings en stel ba­bas in staat om ’n be­ter be­grip van die wê­reld te kry en in­tel­lek­tu­eel, e­mo­si­o­neel en so­si­aal te ont­wik­kel. Vol­was­se­nes “ont­sy­fer” die wê­reld vir ’n ba­ba soos ’n gids ’n vreem­de land vir toe­ris­te ver­staan­baar maak. Dié soort in­ter­ak­sie met ’n vol­was­se­ne is so be­lang­rik dat ont­wik­ke­lings­des­kun­di­ges aan die be­ken­de Har­vard-u­ni­ver­si­teit in A­me­ri­ka ’n klom­pie ja­re ge­le­de ’n kon­sep­do­ku­ment met die ti­tel “Young Child­ren De­ve­lop in an En­vi­ron­ment of Re­la­ti­ons­hips” die lig laat sien het. Die do­ku­ment haal die Rus­sies-A­me­ri­kaan­se ont­wik­ke­ling­siel­kun­di­ge U­rie Bron­fen­bren­ner so aan: “Ten ein­de nor­maal te ont­wik­kel, het ’n kind ge­deel­de ak­ti­wi­tei­te met een of twee vol­was­se­nes no­dig wat ál in­ge­wik­kel­der word. Hul­le moet ’n ir­ra­si­o­neel e­mo­si­o­ne­le ver­hou­ding met die kind hê. Ie­mand moet mal wees oor daar­die kind, in die eer­ste plek, en in die laas­te plek. Al­tyd.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.