GE­SON­DE SELF­BEELD

Baba & Kleuter - - ANTWOORDE OP VRAE -

V My ses­ja­ri­ge seun is ’n eks­tro­vert en maak som­mer vin­nig maats, ter­wyl sy jon­ger broer (nou d­rie jaar oud) ’n baie ska­mer en te­rug­ge­trok­ke kind is. Ek wil nie die jong­ste se per­soon­lik­heid ver­an­der nie, maar ek wil net se­ker maak dat sy self­beeld goed ge­ves­tig is. Hoe bou ek sy self­beeld?

A MA­DE­LEIN KOEN ANT­WOORD:

Kin­ders met ’n s­terk self­beeld voel ge­lief, waar­dig en self­ver­se­kerd en word ge­luk­ki­ge, pro­duk­tie­we groot­men­se. Kin­ders word nie met ’n s­terk self­beeld ge­bo­re nie; dit word met­ter­tyd ge­vorm. ’n Ou­er moet dus daar­op in­ge­stel wees om sy kind se self­beeld op­ti­maal te ont­wik­kel. Ont­hou ook dat ’n in­tro­vert nie nood­wen­dig ’n swak­ker self­beeld as ’n eks­tro­vert het nie. Volg ge­rus die vol­gen­de rig­ly­ne:

GEE JOU KIND KEU­SES Keu­ses gee ’n kind ge­son­de be­heer en be­rei hom voor op moei­li­ker keu­ses la­ter in sy le­we. GEE JOU KIND VER­ANT­WOOR­DE­LIK­HEID Laat jou kind ’n ou­der­doms­ge­pas­te taak uit­voer, soos om vir die hond kos te gee. Dit laat hom waar­dig voel en be­vor­der sy pro­bleem­op­los­sings­vaar­dig­he­de. MOE­NIE AL­LES VIR JOU KIND DOEN NIE Wees ge­dul­dig en laat jou kind self pro­beer. Dit is dalk mak­li­ker en vin­ni­ger om jou drie­ja­ri­ge aan te trek, maar as hy sélf aan­trek, leer hy nu­we vaar­dig­he­de wat hom self­ver­se­kerd laat voel.

NIE­MAND IS VOLMAAK NIE Gee jou kind die ge­leent­heid om fou­te te maak en daar­uit te leer. Die ma­nier waar­op ’n ou­er op te­leur­stel­lings re­a­geer, be­ïn­vloed ’n kind se self­beeld.

WEES ’N GOEIE ROL­MO­DEL Wan­neer jy jou ta­ke met pas­sie aan­pak en trots op jou werk is, leer jy jou kind om ook trots op sy po­gings te wees.

FO­KUS OP STERKPUNTE Gee aan­dag aan dit waar­mee jou kind goed is en wat hy ge­niet. Maak se­ker jou jong­ste kry ge­noeg ge­leent­he­de om sy u­nie­ke be­lang­stel­lings en sterkpunte te ont­wik­kel.

WEES OP­REG Kin­ders is baie be­wus van val­se kom­pli­men­te. Wees dus spe­si­fiek wan­neer jy jou kind prys. Pleks daar­van om te sê: “Dit is die mooi­ste prent­jie in die wê­reld”, kan jy op iets spe­si­fieks fo­kus wat jou kind spe­si­aal sal laat voel, soos: “Ek hou daar­van dat jy die he­le fa­mi­lie ge­te­ken het, jy het selfs pap­pa se baard ge­te­ken!” BE­STEE GE­HAL­TE­TYD SAAM MET JOU KIND Pro­beer om een keer per week in­di­vi­du­e­le ge­hal­te­tyd saam el­ke kind deur te bring. Ry saam fiets of gaan d­rink ’n melk­skom­mel, net die twee van jul­le. MOE­NIE VER­GE­LYK NIE Waar­deer jou kin­ders se in­di­vi­du­a­li­teit en elk­een se spe­si­a­le ga­wes.

’n Kind se self­beeld is die re­sul­taat van po­si­tie­we er­va­rings en kan met die on­der­steu­ning van sy ou­ers en an­der rol­spe­lers in sy le­we ver­an­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.