Om­seil skool­siek­te

Wat doen jy as jou graad­nul­le­tjie sog­gens skie­lik oor maag- of hoof­pyn kla om s­kool te ver­my?

Baba & Kleuter - - CONTENTS - DEUR NIA VISAGIE

Dis niks vreemds dat ’n kind sy gre­tig­heid vir s­kool ná ’n paar maan­de van die har­de werk­lik­heid ver­loor nie. Ná die op­ge­wond­heid oor ’n nu­we skool­sak en u­ni­form kan die op­win­ding sta­dig be­gin ver­dwyn en kan jou kind ont­nug­ter voel by die be­sef dat skool­gaan eint­lik in­span­ning en werk ver­eis – en nie net pret en spe­le­tjies is nie.

HOE­KOM HOU SY NIE VAN S­KOOL NIE?

Graad O gaan meest­al met baie aan­pas­sings ge­paard, soos ’n nu­we s­kool en ’n nu­we on­der­wy­ser – daar­om is dit te ver­sta­ne dat dit vir jou kind soos net te veel kan voel. Mis­kien is die struk­tuur en roe­ti­ne van ’n nu­we graad ook stren­ger as die vo­ri­ge jaar. As sy boon­op tus­sen nu­we maat­jies is, kan dit oor­wel­di­gend wees.

Dis ook moont­lik dat jou kind dalk nie vir graad O ge­reed was nie en dat sy weens ’n leer­pro­bleem soos aan­dag­ge­brek of dis­lek­sie met van die werk suk­kel. As ’n mens te veel suk­kel, hou jy na­der­hand nie meer van die werk nie.

’n An­der re­de vir die skie­li­ke skool­fo­bie kan skei­ding­sangs wees. Jou kind het nie iets teen die s­kool nie; sy wil net nie van jou ge­skei wees nie om­dat sy bang is iets ge­beur met jou of haar ter­wyl jul­le van me­kaar af weg is.

Dan is daar angs­ti­ge of oor­sen­si­tie­we kin­ders, wat ge­neig is om te oor­re­a­geer wan­neer die juf­frou streng is of selfs met ie­mand an­ders in die klas raas. Dalk het jou kind die vo­ri­ge jaar ’n baie sag­te juf­frou ge­had, en die nu­we juf­frou se ma­nier van doen kan ’n groot aan­pas­sing wees. On­se­ker­heid oor die re­ëls en die moei­lik­heid waar­in sy kan be­land, kan haar baie angs­tig laat voel. Per­fek­si­o­nis­tie­se kin­ders, of kin­ders met oor­be­sker­men­de ou­ers, kan suk­kel om aan te pas en be­gin hul­le ont­trek van die leer­pro­ses in ’n po­ging om die ri­si­ko van mis­luk­king mis te loop.

Span­ning by die huis soos hu­we­liks­pro­ble­me, fi­nan­si­ë­le druk of selfs die koms van ’n nu­we ba­ba kan ook mee­bring dat jou kind nie s­kool toe gaan nie. In sul­ke ge­val­le be­sef ou­ers dik­wels nie dat die pro­bleem glad nie by die s­kool lê nie, en hul­le hou aan om die kind te on­der­vra oor wat by die s­kool ver­keerd is, ter­wyl die pro­bleem eint­lik tuis is.

Soms is daar so­si­a­le pro­ble­me – ’n kind kan suk­kel om by maat­jies in te ska­kel of kan selfs ge­boe­lie word.

As jou kind be­gin kla dat hy nie s­kool toe wil gaan nie om­dat sy maag pyn of hy kop­seer het, jok hy nie doel­be­wus nie. Hy kan werk­lik dié simp­to­me hê. Soms kan kin­ders selfs naar word en koors kry.

Sen­si­tie­we kin­ders oor­re­a­geer as juf­frou met hul­le of selfs ie­mand an­ders raas.

HAN­TEER DIT SO

BLY NEUTRAAL Dis ’n goeie i­dee om nie die simp­to­me te ver­sterk deur ’n groot bo­haai daar­oor te maak nie. MOE­NIE DAAR­OOR RE­DE­NEER NIE Moe­nie met haar stry oor of sy werk­lik die simp­to­me het nie – vir haar is dit werk­lik.

WEES EMPATIES Wys be­grip deur te sê: “Ja, ek sien jy voel nie lek­ker nie” en pro­beer dan die fo­kus van die klag­tes weg­lei.

SPEEL SAAM Moet dit nie vir jou siek kind lek­ker by die huis maak nie. Psi­go­so­ma­tie­se simp­to­me ver­dwyn ge­woon­lik won­der­baar­lik so­dra die kind toe­stem­ming kry om nie s­kool toe te gaan nie en dan wil sy speel. ’n Kind wat te siek is om s­kool toe te gaan, be­hoort in haar ka­mer te bly of op die bank in die woon­ka­mer te lê – son­der af­lei­ding.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.