WAT KAN VER­KEERD LOOP?

Baba & Kleuter - - JOU SWANGERSKAP -

IN­FEK­SIE

In­fek­sie van die vrugwater en vlie­se kom sel­de voor, maar dit kan ver­oor­saak dat jou wa­ter te vroeg breek en jou ba­ba vroeg ge­bo­re word.

“Soms kan die in­fek­sie volg op vlie­se wat te vroeg ge­skeur het. Dit is dus baie be­lang­rik dat as jou wa­ter breek, slegs jou dok­ter ’n in­wen­di­ge on­der­soek doen en slegs wan­neer hy of sy dit nood­saak­lik ag,” sê JP.

In baie ge­val­le is daar geen simp­to­me nie en dok­ters ver­moed eers ’n in­fek­sie wan­neer hul­le ag­ter­kom dat jou én jou ba­ba se hart te vin­nig be­gin klop.

E­ni­ge ver­an­de­ring aan die reuk van jou va­gi­na­le uit­skei­ding moet on­mid­del­lik met jou dok­ter be­spreek word, want dit kan ook op ’n in­fek­sie dui.

VRUGWATER- EMBOLISME

Dit ge­beur wan­neer vrugwater of fe­tus­af­val jou bloed­stroom bin­ne­dring. Dit is baie ge­vaar­lik, want dit kan ’n mens se hart en lon­ge in­een laat stort weens ’n suur­stof­te­kort en tot ge­wel­di­ge bloe­ding lei.

Dis ge­luk­kig ’n baie seld­sa­me kom­pli­ka­sie.

MIN VRUGWATER

Dit kan ge­beur dat die vrugwater min­der is as wat dit in ’n be­paal­de sta­di­um van swan­ger­skap be­hoort te wees.

As jou swan­ger­skap al taam­lik ver ge­vor­der is – tus­sen 36 tot 37 we­ke – is die vei­lig­ste be­han­de­ling die ge­boor­te van jou ba­ba.

As jy min­der as 36 we­ke swan­ger is, sal jou gi­ne­ko­loog jou ba­ba se ge­sond­heid fyn dop­hou.

Vrug­wa­ter­pro­duk­sie is ’n ui­ter­se be­lang­ri­ke aan­dui­ding van jou on­ge­bo­re ba­ba se wel­stand en dok­ters ge­bruik dit ook as ’n ma­nier om te be­paal hoe goed die pla­sen­ta werk, sê JP.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.