WAT KAN VERKEERDLOOP?

Baba & Kleuter - - JOU PASGEBORENE -

Fon­ta­nel­le kan te vroeg sluit, en daar­om is dit be­lang­rik dat jy weet wan­neer dié sag­te plek­kies be­hoort te ver­hard. Die twee gro­tes bo-op die kop sluit on­der­skei­de­lik teen om­trent agt we­ke en 18 maan­de.

Die an­der, wat aan­sienk­lik k­lei­ner is en by die sla­pe en ore van ’n ba­ba voor­kom, gaan so­wat twee we­ke ná ge­boor­te al toe.

Een van die kom­pli­ka­sies van fon­ta­nel­le wat te vroeg sluit, is druk­king op die brein om­dat die groei­en­de brein dan skie­lik nie meer ge­noeg plek het om uit te sit nie.

Wan­neer ’n ba­ba se fon­ta­nel­le ver­been voor sy brein op­hou groei het, ly hy aan ’n toe­stand wat kra­ni­o­ste­no­se ge­noem word. ’n Ba­ba met kra­ni­o­ste­no­se word soms son­der fon­ta­nel­le ge­bo­re. In sul­ke ge­val­le sal daar on­mid­del­lik chi­rur­gies in­ge­gryp word.

Die teen­oor­ge­stel­de kan ook ge­beur – die fon­ta­nel­le sluit te laat. Dit is dik­wels ’n aan­dui­ding van an­der pro­ble­me soos wa­ter op die brein, been-af­wy­kings of’ n ont­wik­ke­lings­ag­ter­stand.

Al hier­die toe­stan­de is seld­saam, maar vra die dok­ter om jou ba­ba se kop met roe­ti­ne­be­soe­ke goed te on­der­soek.

MEER OOR KRA­NI­O­STE­NO­SE

Kra­ni­o­ste­no­se ont­staan wan­neer die fon­ta­nel­le te vroeg sluit. ’n Ba­ba met fon­ta­nel­le wat nog oop is, kan dit ook op­doen. Ken­ners re­ken so­wat een uit el­ke 2 100 ba­bas ly daar­aan.

Ge­ne­tie­se of hor­moon­fak­to­re ver­oor­saak kra­ni­o­ste­no­se. Soms is die ge­volg net ’n vreem­de kop­vorm, maar kom­pli­ka­sies soos swak sig en brein­ska­de is ook moont­lik.

VAN DIE SIMP­TO­ME SLUIT IN:

• Geen fon­ta­nel­le op die pas­ge­bo­re­ne se ske­del nie, • Sig­ba­re en tas­ba­re been­riw­we op die ske­del­na­te, • ’n Vreem­de kop­vorm, en • S­ta­di­ge of geen toe­na­me in kop­om­trek na­ma­te die ba­ba gro­ter word. Die be­han­de­ling be­hels ’n o­pe­ra­sie deur ’n neu­ro­chi­rurg om druk­king op die brein te ver­lig, ver­kies­lik bin­ne die eer­ste ses maan­de van ’n ba­ba se le­we.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.