SLAAP­AF­RIG­TER 2

Pe­tro T­hamm, Good Nig­ht C­hild Sleep Con­sul­tan­cy

Baba & Kleuter - - JOU BABA -

VER­EIS­TES Die pro­gram maak voor­sie­ning vir al­le ou­der­dom­me en ou­der­doms­ge­pas­te me­to­des word ge­volg met ’n ho­lis­tie­se be­na­de­ring tot slaap. ’n Op­ti­ma­le roe­ti­ne vir ’n ba­ba se ou­der­dom word be­paal en daar word aan die wak­ker tyd en slaap­roe­ti­nes ge­werk.

KONSULTASIE ’n Vol­le­di­ge ont­le­ding van die ba­ba se per­soon­lik­heid, huis­hou­de­li­ke om­stan­dig­he­de, sen­so­rie­se en voe­dings­as­pek­te so­wel as an­der fak­to­re wat slaap be­ïn­vloed word deur mid­del van ’n vra­e­lys ge­doen, waar­na ’n plan vir die ge­sin op­ge­s­tel word. Dit word op­ge­volg met ’n konsultasie van 90 mi­nu­te by jou huis, waar daar met al­bei ou­ers ge­sels, na die om­ge­wing ge­kyk, pro­ble­me ge­ï­den­ti­fi­seer en op­los­sings voor­ge­stel word.

ME­TO­DE Dit word be­paal deur ou­ers se be­hoef­te. Soms slaap die ba­ba nog in hul ka­mer of in die bed en word daar ’n plan uit­ge­werk wat dit in ag neem. Die ou­ers se ou­er­skap­styl en be­hoef­tes word in ag ge­neem om die toe­pas­lik­ste be­na­de­ring te be­paal.

Ou­ers doen self die slaap­af­rig­ting met slaap­tyd en deur die nag en word deur die kon­sul­tant by­ge­staan, wat kan oor­slaap of ge­kon­tak kan word. So kan sy eer­ste­hands sien hoe die ou­ers die si­tu­a­sie han­teer en die no­di­ge lei­ding ver­skaf.

Tra­di­si­o­ne­le slaap­af­rig­ting ( be­heer­de huil) word slegs toe­ge­pas na­dat al­le an­der fak­to­re wat ’n ba­ba se slaap be­ïn­vloed, ge­ï­den­ti­fi­seer en aan­ge­pas is. By jong ba­bas word daar aan die sen­so­rie­se om­ge­wing ge­werk, soos dat ba­ba styf toe­ge­draai word of wit­ge­raas in die ag­ter­grond speel.

Kleu­ters kry weer be­lo­nings om hul­le te mo­ti­veer.

SUK­SES Al­te­saam 92 per­sent van ou­ers vind ’n merk­waar­di­ge ver­skil bin­ne twee tot drie dae, en 98 per­sent be­haal suk­ses in die loop van die twee­week­pro­gram.

KOS­TE ’n Konsultasie van 15 mi­nu­te waar­in jou be­hoef­tes be­paal word, is gra­tis. ’n Pak­ket wat ’n ont­le­ding en op­volg­kon­sul­ta­sie in­sluit kos tus­sen R1 000 en R2 000, ter­wyl oor­slaap so­wat R3 000 kos.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.