TE VEEL VAN ’N GOEIE DING

Baba & Kleuter - - JOU KLEUTER -

A­me­ri­kaan­se ma’s en pa’s se skerp re­ak­sie op bang­maak­flieks het kun­di­ges laat waar­sku dat ou­ers dees­dae so oor­be­skermd is dat hul kin­ders ver­smoor.

Die skuld word voor die deur van die me­dia ge­lê en daar word ge­sê dat die me­dia bui­te ver­hou­ding sterk fo­kus op die skok­ken­de, maar eint­lik baie seld­sa­me ge­val­le van kin­der­ont­voe­ring, en dat op­skrif­te van mis­daad­ver­ha­le dik­wels sen­sa­si­o­neel en selfs on­ak­ku­raat is.

“Ons is oor­be­sker­mend en dra ons vre­se as vol­was­se­nes aan ons kin­ders oor,” waar­sku die B­rit­se siel­kun­di­ge dr. Ang­ha­rad Rud­kin.

“Kin­ders word voort­du­rend ver­tel dat hul­le nie bui­te mag speel of al­leen s­kool toe mag loop nie om­dat sleg­te goed met hul­le kan ge­beur.

“Die wê­reld is nie veel ge­vaar­li­ker as ’n eeu ge­le­de nie, maar ons tree op as­of dit is.”

Ro­ger Ca­t­ch­po­le, ’n B­rit­se op­lei­ding­sen ont­wik­ke­lings­be­stuur­der by ’n kin­der­gees­tes­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie, meen dat om­stre­de flieks net een voor­beeld is van ont­stel­len­de me­dia-in­houd wat jong men­se moet ver­werk.

“Ek twy­fel of kin­ders meer bang ge­maak word deur die beel­de in ’n fliek as deur al die an­der goed wat hul­le daag­liks om hul­le sien,” sê hy.

“Ek het ver­le­de jaar met ’n paar kin­ders ge­werk oor wat hul­le angs­tig maak en hul­le het ge­sê dis nie die fan­ta­sie­din­ge nie, maar die din­ge van die werk­li­ke wê­reld soos bom­me en oor­loë en wat ook al hul­le nog el­ke dag op die nuus sien.”

Hy meen dit sou on­wys wees om te ver­al­ge­meen oor die in­vloed wat sul­ke beel­de op kin­ders het, aan­ge­sien el­ke kind u­niek is en ’n klein maar be­dui­den­de per­sen­ta­sie van kin­ders meer kwes­baar is as an­der.

“Na­vor­sing wys dat so­wat 10 per­sent van kin­ders ’n ver­steu­ring van die een of an­der aard het, en dat nog 10 per­sent meer kwes­baar as die mees­te an­der kin­ders is.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.