WAT IS PRO­P­RI­O­SEP­SIE?

Baba & Kleuter - - JOU KLEUTER -

Pro­p­ri­o­sep­sie gaan daar­oor dat jou kind se lig­gaam bood­skap­pe van bui­te ont­vang oor sy spie­re, be­we­gings en lig­gaams­po­si­sie waar­op hy dan kan re­a­geer. Ca­rol Kra­no­witz praat in haar be­ken­de boek T­heOut-of-Sync

C­hild van die po­si­sie-sin­tuig. Dis die sin van waar jou lig­gaams­de­le, spie­re en ge­wrig­te ten op­sig­te van me­kaar is en wat aan­dui hoe jy hier­die lig­gaams­de­le moet be­weeg om ’n taak te ver­rig, by­voor­beeld hoe hard jy moet druk of trap en hoe ver jy moet reik of jou po­si­sie moet ver­an­der. Dis wat jou in staat s­tel om iets raak te vat selfs al kyk jy nie daar­na nie – son­der dat jy jou hand sien, weet jy pre­sies waar dit is en wat dit doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.