Reg vir die son!

Son­ska­de moe­nie lig­te­lik op­ge­neem word nie. Maak se­ker dat jy jou klein­goed hier­die va­kan­sie teen die son be­skerm.

Baba & Kleuter - - INHOUD - DEUR LIBBIE JOU­BERT

As jy in Suid-A­fri­ka woon, is dit nie ge­noeg om net son­skerm­room aan te wend nie. Jy moet ook ’n son­bril, hoed en die reg­te kle­re dra wan­neer jy ’n dag in die son gaan deur­bring.

Klink dit oor­da­dig? Gaan kyk dan na die skok­ken­de in­lig­ting by can­sa.org.za: ’n Kind wat net twee keer in sy kin­der- of tie­ner­ja­re bla­se ge­brand het, het ’n dra­ma­ties ver­hoog­de kans om la­ter vel­kan­ker op te doen.

Volg die raad in dié ar­ti­kel om die he­le ge­sin sons­lim te hou. BLY UIT DIE SON Kin­ders on­der een jaar moet lie­wer heel­te­mal uit die son bly, ver­al tus­sen 10:00 en 15:00. Soek na koel ska­du­kol­le ter­wyl jul­le bui­te is. Leer jou kleu­ters som­mer van jongs af om al­tyd ’n koel­te­kol uit te soek en baie wa­ter te drink wan­neer hul­le in die son is.

Die Aus­tra­lie­se or­ga­ni­sa­sie SunS­mart ver­dui­de­lik op hul web­tuis­te dat ’n be­hoor­li­ke en goed ge­po­si­si­o­neer­de af­dak wel die ge­vaar­li­ke ul­tra­vi­o­let­stra­le wat op jou neer­brand ver­min­der, maar jou nie heel­te­mal daar­teen be­skerm nie. Dis on­der meer om­dat weer­kaat­ste ul­tra­vi­o­let­lig ( UV­lig) ook ge­vaar­lik is, sê dr. Sieg­mund Jo­han­nes, ’n Jo­han­nes­burg­se plas­tie­se chi­rurg.

“Sand, wa­ter en selfs sneeu kaats 70 tot 90 per­sent van die UV-lig te­rug, ter­wyl ’n gras­perk tus­sen 5 en 20 per­sent te­rug­kaats,” sê hy.

IS VIR SON­SKERM­ROOM Ba­bas on­der ses maan­de be­hoort net sink­be­vat­ten­de son­room te dra, ter­wyl ba­bas ou­er as ses maan­de vol­gens die Kan­ker­ver­e­ni­ging van SA (Kansa) ’n wy­e­spek­trum-room met ’n son­be­sker­mings­fak­tor (SBF) van min­stens 15 moet dra ter­wyl hul­le be­dags bui­te is. ( Wy­e­spek­trum-ro­me be­skerm teen UVA- en UVB- stra­le.)

SunS­mart en die A­me­ri­kaan­se a­ka­de­mie vir der­ma­to­lo­gie be­veel ’n SBF van 30 of selfs ho­ër aan, as­ook ’n wa­ter­be­stan­de son­room. Wend die son­room aan 20 tot 30 mi­nu­te voor jou kind in die son gaan speel. As jou kind swem of baie tyd in die son deur­bring, is dit ook ’n goeie i­dee om son­skerm al om die twee uur aan te wend.

IS VIR HOED

Kies ’n hoed met ’n breë rand wat be­sker­ming en koel­te vir die he­le ge­sig, ore en nek bied. Le­gi­oen­pet­te werk goed om­dat dit ’n flap het wat die nek en ore be­dek. ’n Ge­wo­ne pet bied nie ge­noeg be­sker­ming nie.

Soos kle­re bied hoe­de wat ’n ul­tra­vi­o­let­be­sker­mings­fak­tor (UBF) van 15 het goeie be­sker­ming, ter­wyl hoe­de met ’n UBF van 50 uit­ste­ken­de be­sker­ming bied. Kies ’n ge­mak­li­ke hoed met goeie ven­ti­le­ring.

Jou ba­ba sal mis­kien nie daar­van hou om iets op haar kop te dra nie, maar as sy dit el­ke dag op­sit, sal sy wel daar­aan ge­woond raak. IS VIR KLE­RE Kle­re wat lig is, maar dig en styf ge­weef is, is die bes­te keu­se. Dit sluit lin­ne en ka­toen in.

Die ul­tra­vi­o­let- stra­le ( UV) dring eg­ter ook deur kle­re, sê Sieg­mund.

“Dit hang af of die kleed­stof ul­tra­vi­o­let­lig ak­tief ab­sor­beer. K­leed­stow­we wat UV- stra­le ak­tief ab­sor­beer is die vei­lig­ste. Dit sluit in die ma­te­ri­aal waar­van fiets­ry­ers se top­pies ge­maak word, as­ook die uit­slag­we­ren­de stow­we (rashies) waar­van baie kin­der­swem­pak­kies ge­maak word, soos dié van Ba­by Banz en Se­cond S­kins.”

Meer lae kle­re en kle­re wat so­veel vel moont­lik be­dek sorg vir nog be­ter be­sker­ming teen UV- stra­le. Ont­hou ook om jou ba­ba se been­tjies en voet­jies te be­dek wan­neer sy in haar stoot­wa­en­tjie ry.

Vol­gens SunS­mart ab­sor­beer don­ker kleu­re soos swart, vloot­blou en don­ker­rooi meer UV- stra­le as lig­te pas­tel­kleu­re soos wit, lig­blou en lig­groen. Trek dus vir jou kind eer­der don­ker kle­re aan. Kle­re wat nat is, bied min­der be­sker­ming teen UV- stra­le as kle­re wat droog is.

Kansa be­veel aan dat jy kle­re met Kansa- e­ti­ket­te koop. Kle­re met SunS­mart- e­ti­ket­te is ook in SA te kry en het ’n in­ge­bou­de ul­tra­vi­o­let­be­sker­mings­fak­tor. Hoe ho­ër die UBF, hoe be­ter die be­sker­ming. IS VIR SON­BRIL Leer jou kind van jongs af om ’n son­bril te dra wat haar oë teen UV- stra­le be­skerm om­dat kin­ders se oë be­son­der sen­si­tief vir dié stra­le is.

Vol­gens SunS­mart word oog­ska­de deur UV- stra­le oor ja­re aan­ge­rig en baie bloot­stel­ling daar­aan kan erns­ti­ge ska­de soos ka­ta­rak­te en selfs vel­kan­ker op die oog­le­de ver­oor­saak.

Sieg­mund ver­dui­de­lik dat hoe meer kleur die oog het, hoe meer in­ge­bou­de be­sker­ming het dit teen UV-lig.

“’n Bruin oog het die mees­te me­la­nien, wat ul­tra­vi­o­let­lig kan ab­sor­beer, ter­wyl ’n groen oog min­der en ’n blou oog die min­ste pig­ment be­vat, wat dit die kwes­baar­ste vir ul­tra­vi­o­let­lig maak.”

Son­bril­le vir kin­ders het ge­woon­lik sag­te rek­band­jies om dit in po­si­sie te hou. S­kaf liefs ’n son­bril met ’n UBF van 400 aan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.