V& A swan­ger

Baba & Kleuter - - INHOUD -

Ek is swan­ger. Ek wil ge­sond bly en dit ver­my om te veel ge­wig aan te sit. My ge­wig is tans ge­sond vir my leng­te. Hoe­veel ge­wig is nor­maal en wat is te veel?

ANEL KIR­STEN ANT­WOORD:

Dis nor­maal om ge­wig aan te sit ter­wyl jy swan­ger is. Nu­we na­vor­sing on­der­steun eg­ter die ge­dag­te dat ge­wig­toe­na­me streng dop­ge­hou moet word om­dat ’n te groot toe­na­me vir so­wel ma as ba­ba sleg kan wees.

As ’n swan­ger vrou te veel ge­wig aan­sit, ver­hoog haar ri­si­ko vir swan­ger­skaps­di­a­be­tes, hoë bloed­druk en pre­ë­klamp­sie, as­ook moont­li­ke ge­boor­te­kom­pli­ka­sies.

Daar is ook ’n gro­ter kans dat ba­ba met ’n kei­ser­snee ge­bo­re word, met moont­li­ke kom­pli­ka­sies vir ma soos won­din­fek­sie en swak wond­ge­ne­sing.

In na­vor­sing wat in Au­gus­tus 2017 be­kend ge­maak is, is ge­wys dat ’n mens se ge­wig­toe­na­me voor 24 we­ke van swan­ger­skap ’n in­vloed op ba­ba se groot­te met ge­boor­te het. Die ba­bas van vroue wat te veel ge­wig aan­sit, se kans om met ge­boor­te gro­ter as nor­maal te wees, is 2,5 keer gro­ter. Dit ver­hoog die ba­ba se kans om la­ter vet­sug­tig te wees met 40 per­sent.

’n Ma wat te veel ge­wig aan­sit ter­wyl sy swan­ger is, word ook deur ri­si­ko’s in die ge­sig ge­staar: vet­sug, hoë cho­les­te­rol en di­a­be­tes wan­neer sy ou­er is.

Al­te­saam 35 tot 60 per­sent van vroue wat swan­ger­skaps­di­a­be­tes ge­had het, kry 10 tot 20 jaar la­ter vol­bloed-di­a­be­tes.

Die A­me­ri­kaan­se in­s­ti­tuut vir ge­nees­kun­de het in 2009 rig­ly­ne op­ge­stel vir hoe­veel ge­wig ’n mens in swan­ger­skap be­hoort aan te sit. Dit word in ’n groot ma­te deur jou lig­gaams­mas­sain­deks (LMI) voor jou swan­ger­skap be­paal (kyk na die kas­sie hier­on­der).

As jy ’n twee­ling ver­wag, is die aan­be­ve­ling ’n to­ta­le ge­wigs­toe­na­me van 17,5 tot 22,5 kg, met ’n ge­mid­deld van 750 g per week in die twee­de en der­de tri­mes­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.