Ge­veg aan die bors

Wil jou ba­ba skie­lik nie meer aan die bors drink nie? Die re­de is dalk te­pel­ver­war­ring.

Baba & Kleuter - - INHOUD - LISANNE DU P­LES­SIS, BORSVOEDKENNER VAN S­TEL­LEN­BOSCH

WAT IS TE­PEL­VER­WAR­RING?

Esmé Hough, ’n La Le­che Le­a­gue-leid­ster in die Noord-Kaap, ver­dui­de­lik hoe hier­die wê­reld­wye bors­voe­d­on­der­steu­nings­net­werk te­pel­ver­war­ring de­fi­ni­eer: “Bors- en bot­tel­voe­ding verg ver­skil­len­de mond­vaar­dig­he­de. Sty­we, kuns­ma­ti­ge spe­ne verskaf ’n soort su­per­sti­mu­lus wat sy stem­pel op die ba­ba­tjie se suig­pa­troon af­druk om­dat dit mak­li­ker is as om vir melk uit die sag­ter bors te werk.

“Die ge­volg is dat som­mi­ge ba­bas suig­ver­war­ring ont­wik­kel en dan on­van­pas­te suig­teg­nie­ke op die bors toe­pas as hul­le van bot­tel na bors moet oor­ska­kel.”

Te­pel­ver­war­ring kom meer al­ge­meen voor by ma’s wat in­ge­stulp­te te­pels het en by ba­bas jon­ger as ’n maand, sê Esmé. As jy dus te­rug­gaan werk toe as jou ba­ba ou­er as ’n maand is, be­hoort te­pel­ver­war­ring nie die oor­saak van bors­wei­e­ring te wees nie.

Vol­gens An­ne­lies Bon, ’n Ne­der­land­se vroed­vrou, leer ba­bas in die eer­ste paar we­ke hoe om vas te suig en or­dent­lik aan jou bors te drink.

“Dit verg ’n be­son­der­se vaar­dig­heid wat heel­te­mal ver­skil van die vaar­dig­heid om aan ’n bot­tel­speen te suig – in laas­ge­noem­de ge­val hoef die mond­jie nie so ver oop te sper nie en die tong speel ’n an­der rol.”

Daar is in­der­daad ’n groot kans dat ’n pas­ge­bo­re­ne wat in die eer­ste we­ke ná die be­val­ling ’n kuns­ma­ti­ge speen te suig kry, gaan suk­kel om die kor­rek­te bors­voe­dings­teg­nie­ke aan te leer, waar­sku An­ne­lies. Sy sê drie sa­ke speel ’n rol: • ’n Ba­ba wat bot­tel drink hoef nie haar mond so wyd oop te maak nie. Aan die an­der kant moet ’n bors­ba­ba haar mond wyd oop­sper om kor­rek te heg en te suig – suk­ses­vol­le voe­ding hang hier­van af. • Wan­neer ’n ba­ba aan die bors drink, ge­bruik sy haar tong om die melk uit die voor­raad­hol­tes ag­ter die a­re­o­la te suig. Die gol­wen­de be­we­ging van die tong “rol” die melk vo­ren­toe, so­dat die te­pel uit­ge­trek word en die melk tot ag­ter in die mond­jie spuit. Die ba­ba sluk dan ou­to­ma­ties as ge­volg van hier­die tong­be­we­ging. Wan­neer sy eg­ter bot­tel drink, krul jou ba­ba haar tong op om die melk­vloei so te­rug te hou. ’n Ba­ba met te­pel­ver­war­ring hou haar tong ver­keerd in haar mond, met die ge­volg dat die te­pel teen haar voor­ste ver­he­mel­te ge­druk word. Dit voor­kom doel­tref­fen­de bors­voe­ding en kan ver­oor­saak dat jou te­pels seer word. • ’n Bot­tel se melk­vloei is meest­al vry en kon­stant. As ’n ba­ba aan bot­tel drink ge­woond is, gaan sy teen die bors pro­tes­teer om­dat die melk nie so ge­re­de­lik wil kom nie. Dan los sy die bors en wil nie weer vas­suig nie. As jou ba­ba nie be­hoor­lik aan jou bors wil suig nie om­dat sy aan bot­tel­voe­ding ge­woond is, is daar ’n groot kans dat sy ook nie ge­noeg melk uit jou bors kry nie.

Jou melk skiet dan moont­lik nie be­hoor­lik in nie om­dat jou te­pel nie ge­noeg ge­sti­mu­leer word nie. Dis dan ’n goeie plan om uit te melk ten ein­de jou melk­voor­raad te sti­mu­leer en aan die gang te hou, is An­ne­lies se raad.

TE­RUG WERK TOE

Wat ge­beur wan­neer ’n ma tot haar ba­ba drie of vier maan­de oud is net ge­bors­voed het, maar nou is sy te­rug by die werk en agt tot 10 uur per dag van haar ba­ba ge­skei? Gaan ba­ba die bot­tel bo die bors ver­kies?

Vol­gens Esmé Hough van La Le­che Le­a­gue be­hoort te­pel­ver­war­ring op hier­die ou­der­dom nie die oor­saak van bors­wei­e­ring te wees nie. Te­pel­ver­war­ring ont­staan ge­woon­lik wan­neer ba­bas jon­ger is.

As jou ba­ba jou bors wei­er na­dat jy te­rug­ge­keer het werk toe, lê die oor­saak waar­skyn­lik el­ders. Moe­nie be­kom­merd wees dat jou ba­ba ver­geet het hoe om te bors­voed nie – sy vind dit nou net mak­li­ker om met ’n speen oor die weg te kom.

Bot­tels het ’n kon­stan­te melk­voor­raad wat mak­lik uit­vloei. Jou ba­ba hoef nie so hard te werk om daar­by uit te kom nie. Wan­neer sy bors­melk drink, moet sy eer­stens haar mond groot oop­maak en dan kor­rek vas­suig.

Daar­na ge­bruik sy om­trent 40 ge­sig­spie­re om die melk teen ’n ge­skik­te pas te ont­trek. As daar ’n mak­li­ker al­ter­na­tief is, is daar ’n kans dat sy dit gaan ver­kies. Moet eg­ter nie moed ver­loor nie – lees ons raad in die kas­sie.

KAN EK ’N KOP­PIE KIES?

Dis be­slis ’n op­sie. Esmé haal ’n S­weed­se stu­die aan waar­in be­vind is dat kop­pie­voe­ding al so lank in ge­bruik is as wat men­se kan ont­hou. Sy wys ook op Bra­si­li­aan­se na­vor­sing waar­in be­vind is dat die voe­dings­ge­drag van ba­bas wat met kop­pies ge­voed word, oor­een­stem met die ge­drag

Bot­tel drink is vir jou ba­ba mak­li­ker as die bors, waar­voor sy 40 ge­sig­spie­re moet in­span.

van bors­ba­bas.

“Kop­pie­voe­ding sal te­pel­ver­war­ring uit­ska­kel en kop­pies word boon­op mak­lik skoon­ge­was,” sê die S­tel­len­bos­se borsvoedkenner Lisanne du P­les­sis.

“Hou jou ba­ba reg­op of half reg­op op jou skoot vas. Hou die k­lein kop­pie half­vol melk teen jou ba­ba se on­der­lip. Kan­tel die kop­pie so­dat die melk net aan die ba­ba se on­der­lip­pie raak.”

Lisanne waar­sku dat jy nie melk in jou ba­ba se mond moet giet nie.

“’n K­lein ba­ba sal be­gin om die melk op te lek en ’n ou­er ba­ba sal die melk af­suig. Wan­neer die ba­ba ge­noeg ge­had het, sal hy sy mond­jie toe maak en nie meer drink nie.”

SAL ’N BEKER MET ’N TUIT WERK?

Dis nie iets wat te vroeg aan­be­veel word nie, maar van­af so­wat 10 maan­de kan jou ba­ba haar pol­se ro­teer en self be­gin om uit ’n kop­pie of be­ker­tjie te drink, sê Lisanne. Sy waar­sku eg­ter dat be­kers met tui­te moei­lik skoon­ge­maak word om­dat melk in die tuit en weg­kruip­plek­ke in die beker vas­ge­vang raak en muf daar kan be­gin groei.

“As jy dus be­sluit om ’n be­ker­tjie met ’n tuit te ge­bruik, moet jy voor­af weet dat dit met groot sorg skoon­ge­was en ont­smet moet word.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.