JY EN JOU WVF

Daar is ’n rits din­ge wat wag om voor jou ba­ba se koms ge­doen te word, en werk­loos­heid s ver­se­ke­ring is een van die be­lang­rik­stes. Dis nie iets waar­oor jy ge­span­ne hoef te wees nie – ken­nis is mag.

Baba & Kleuter - - SWANGERSKAP - DEUR KERRYN MASSYN

Swan­ger­skap gaan ge­paard met wat soms voel soos ’n on­ein­di­ge hoe­veel­heid be­slui­te wat ge­neem en vorms wat in­ge­vul moet word. Jy kan ver­geef word as jy net on­der die bed wil weg­kruip en wag tot al­les ver­by is. Maar een ding wat jy nie kan be­kos­tig om te ig­no­reer nie, is jou in­kom­ste ter­wyl jy met kraam­ver­lof is.

HOE HELP DIE WVF MY?

Die wet be­paal dat al­le wer­ken­de SuidA­fri­kaan­se ma’s ge­reg­tig is op vier maan­de kraam­ver­lof. Dit spe­si­fi­seer eg­ter nie dat dit be­taal­de ver­lof moet wees nie. Af­han­gen­de van jou kon­trak en die be­leid by jou werk, is dit moont­lik dat jy geen be­ta­ling kry ter­wyl jy met kraam­ver­lof is nie, of dat jy net ’n deel van jou sa­la­ris ont­vang.

Ge­luk­kig kan die Werk­loos­heid s­ver­se­ke­rings­fonds( WVF) jou daar­mee by­staan.

Wan­neer jy na jou sa­la­ris­stro­kie kyk, sal jy sien dat ver­skeie be­drae van jou bru­to sa­la­ris af­ge­trek word, on­der meer be­las­ting( PA Y E) en werk­loos­heid s ver­se­ke­ring( UIF). Die werk­loos­heid s ver­se­ke­rings geld word be­taal aan ons land se Werk­loos­heid s ver­se­ke­rings­fonds, wat deur die re­ge­ring en die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens op­ge­rig is om men­se wat ’n werk het, te help as hul­le om die een of an­der re­de nie meer kan werk nie.

Hoe help dit jou? Die De­par­te­ment van Ar­beid verskaf kort­ter­myn ver­lig­ting aan wer­ken­de ma’s wan­neer hul­le met on­be­taal­de of ge­deel­te­lik be­taal­de kraam­ver­lof is.

“Die oom­blik wan­neer jy nie jou vol­le sa­la­ris ty­dens jou kraam­ver­lof ont­vang nie, kan jy die ba­lans of ’n per­sen­ta­sie van jou sa­la­ris van die fonds eis. As jy dus 75 per­sent van jou ge­wo­ne sa­la­ris ont­vang, kan jy die oor­bly­wen­de 25 per­sent van die fonds eis. Ont­hou eg­ter dat jy nie meer as 100 per­sent van jou sa­la­ris mag ont­vang wan­neer jy jou sa­la­ris­deel en fonds­geld by­me­kaar­tel nie,” sê S­te­pha­nie du Plooy van Litt­le Mon­key UIF Claims, ’n diens wat jou help om om WVF-voor­de­le aan­soek te doen.

“Jy kan ver­wag om e­nig­iets van 38 tot 58 per­sent van jou maan­de­lik­se bru­to sa­la­ris te ont­vang. Die mak­si­mum sa­la­ris waar­vol­gens kraam­voor­de­le uit­ge­werk word, is R17 712. Jy mag nie vir meer as vier maan­de eis nie,” sê S­te­pha­nie.

WIE MAG EIS?

Daar is ’n paar voor­waar­des waar­aan jy moet vol­doen ten ein­de vir werk­loos­heid s voor­de­le te kwa­li­fi­seer ter­wyl jy met kraam­ver­lof is, sê S­te­pha­nie. Dit sluit in: • Jy moet ’n Suid-A­fri­kaan­se bur­ger wees

met’ n i­den­ti­teits­do­ku­ment of-kaart. • As jy ’n bui­te­lan­der is, het jy ’n gel­di­ge werk­per­mit no­dig en moes jy ge­reeld tot die WVF by­ge­dra het. • As jy by ’n be­slo­te kor­po­ra­sie (BK) werk of lid van een is en jy het maan­de­liks tot die WVF by­dra, kan jy vir tot vier maan­de eis as jy nie be­taal­de kraam­ver­lof kry nie. • Jy kan ses we­ke se voor­de­le eis as jy in die der­de tri­mes­ter ’n mis­kraam ge­had het of as jou ba­ba dood­ge­bo­re is. • As jy uit jou werk be­dank ter­wyl jy swan­ger of met kraam­ver­lof is, kan jy tot vier maan­de se kraam­voor­de­le eis. Jy sal nie werk­loos­heid s ver­se­ke­ring kan eis as jy niks by­ge­dra het tot die WVF nie of as jy in die vier voor­af­gaan­de ja­re weens werk­loos­heid nor­ma­le WVF-voor­de­le ge­ëis het nie.

As jy in die vo­ri­ge vier jaar net kraam­voor­de­le ge­ëis het, sal dit eg­ter nie jou eis be­ïn­vloed nie en sal jy steeds jou voor­de­le ont­vang.

MOET EK SELF EIS?

Nee, jy kan ’n vriend of fa­mi­lie­lid vra om in jou plek te gaan. Jy kan ook ge­bruik maak van die diens­te van ’n pri­vaat WVF­kon­sul­tant soos Litt­le Mon­key UIF Claims.

Hier­die a­gen­te of kon­sul­tan­te sal jou ’n fooi vra, maar die voor­deel is dat hul­le se­ker maak dat al jou do­ku­men­te en vorms reg is, die eis na­mens jou in­dien en dan se­ker maak dat jy jou be­ta­lings ont­vang.

Met hier­die diens­te sal jy waar­skyn­lik al die no­di­ge vorms in­vul en aan hul­le deur-

stuur ’n paar we­ke voor jou kraam­ver­lof be­gin so­dat dit heel­te­mal ge­reed vir in­die­ning is die oom­blik dat jou on­be­taal­de kraam­ver­lof be­gin. Maak eg­ter al­tyd se­ker jy kies ’n be­trou­ba­re kon­sul­tant met goeie ver­wy­sings.

Dit klink dalk soos ’n ton werk om WVF te eis, maar dit is die moei­te word. Om vir ge­deel­te­lik be­taal­de of on­be­taal­de kraam­ver­lof te eis, be­te­ken dat jy meer tyd saam met jou splin­ter­nu­we ba­ba kan deur­bring ... met min­der be­kom­mer­nis oor geld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.