HOE WERK WVF?

Baba & Kleuter - - SWANGERSKAP -

Maak in die eer­ste plek dood­se­ker jou werk­ne­mer­in­lig­ting en in­diens­ne­mings­re­kords is ak­ku­raat en op da­tum voor jy met kraam­ver­lof gaan. E­ni­ge eis wat in­ge­dien word, word be­re­ken op grond van die werk­ge­skie­de­nis van die voor­af­gaan­de 48 maan­de en as dit nie pre­sies kor­rek is nie, sal die WVF nie uit­be­taal nie.

“Dié be­pa­ling ver­oor­saak dik­wels pro­ble­me, sê S­te­pha­nie du Plooy van Litt­le Mon­keys UIF.

“In die mees­te ge­val­le word die ei­se maan­de lank uit­ge­rek weens ’n pro­bleem met die werk­re­kord op die stel­sel van die de­par­te­ment van ar­beid.”

Jy hoef ge­luk­kig nie na ’n de­par­te­ment van ar­beid-sen­trum te pie­kel of in lang rye te staan om dit vas te stel nie. Bel een­vou­dig ’n sen­trum na­by jou (die in­lig­ting is op la­bour.gov.za) en vra hul­le om el­ke re­ël van jou werk­re­kord vir jou te lees so­dat jy kan na­gaan of al­les op da­tum is.

Maak ver­der se­ker el­ke re­kord het ’n be­gin- en eind­da­tum en dat die kor­rek­te eind­da­tum in el­ke ge­val ge­bruik is. As jy van fou­te be­wus word, vra hul­le hoe jy te werk moet gaan om dit reg te stel voor jou kraam­ver­lof be­gin.

As jou re­kord kor­rek is, kan jy met die pro­ses voort­gaan. “Daar is ’n he­le aan­tal do­ku­men­te wat jy moet in­sluit wan­neer jy WVF eis,” sê S­te­pha­nie.

“Jy sal die werk­ne­mers­do­ku­men­te van al jou werk­ge­wers van die af­ge­lo­pe vier jaar moet in­dien ( UI19, sa­la­ris­ske­du­le en jou aan­stel­lings­brief) en jy sal ook ’n UI2.7- vorm van jou hui­di­ge werk­ge­wer (as jy ná jou kraam­ver­lof steeds by hul­le gaan werk) moet in­dien, as­ook ’n UI2.3 vorm in­ge­vul deur jou dok­ter.”

Al hier­die vorms so­wel as die UI2.8en UI4- vorms is te kry by die WVFar­beids­kan­toor naas­te aan jou of by la­bour.gov. za.

Wan­neer jy om die voor­de­le aan­soek doen, moet jy dié do­ku­men­te as­ook jou pas­poort of ID by die ar­beid­sen­trum in­han­dig.

Jy kan ook die aan­lyn- stel­sel by u­fi­ling.co. za ge­bruik, maar S­te­pha­nie waar­sku dat jy moet ont­hou dat jy dan al jou do­ku­men­te by die De­par­te­ment van Ar­beid moet in­dien en ook ge­reeld self sal moet op­volg.

Jy kan eers aan­soek doen wan­neer jou on­be­taal­de kraam­ver­lof be­gin.

“Kom ons sê jou werk­ge­wer gee jou twee maan­de ten vol­le be­taal­de kraam­ver­lof. Jy kan WVF-voor­de­le dan eers van maand drie af eis, en van hier­die tyd af vir tot vier maan­de.

“Af­han­gen­de van jou maat­skap­py se be­leid kan jy dus meer as vier maan­de kraam­ver­lof neem en van die fonds eis as die ek­stra tyd on­be­taal­de ver­lof is.

“Ge­stel dus jou maat­skap­py be­taal vir twee maan­de en jy neem nog vier maan­de on­be­taal­de kraam­ver­lof, kan jy ’n to­taal van ses maan­de kraam­ver­lof ge­niet en WVF vir die laas­te vier maan­de eis.”

Moe­nie ver­baas wees as die eer­ste geld wat die WVF aan jou be­taal taam­lik min is, of as die be­ta­ling van maand tot maand wis­sel nie.

Om­dat die de­par­te­ment jou voor­de­le vol­gens die aan­tal dae be­re­ken eer­der as vol­gens ’n maan­de­lik­se sa­la­ris, kan jy aan­vank­lik net vir een of twee dae be­taal word.

Die vol­gen­de be­ta­ling be­hoort eg­ter gro­ter te wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.