OOR­GANG: GE­VOR­DER­DE KRAAM

Baba & Kleuter - - SWANGERSKAP -

Jou ser­viks het nou am­per ten vol­le ont­sluit. Die kon­trak­sies is nou na aan me­kaar: twee tot vier mi­nu­te uit me­kaar en elk­een duur tus­sen 50 en 90 se­kon­des. Jy sal ’n ver­an­de­ring in die kon­trak­sies voel na­ma­te hul funksie ver­an­der van die oop­trek van die ser­viks na die uit­druk van die ba­ba. Die vlak van ok­si­to­sien (die hor­moon wat die kon­trak­sies ver­oor­saak) is nou baie hoog.

Jy kan die drang voel om te druk. Jy sal druk­king en ’n vol­heid in die va­gi­na, rek­tum en lies-a­rea er­vaar. Dit is al­ge­meen om nou be­we­rig en naar te voel as ge­volg van die baie a­dre­na­lien en en­dor­fie­ne in jou lig­gaam. A­dre­na­lien gee jou ’n twee­de a­sem en ver­be­ter jou kon­sen­tra­sie. Dit maak jou ook baie ag­gres­sief teen­oor an­der en be­sker­mend teen­oor jou ba­ba wat nou e­ni­ge tyd sy ver­sky­ning kan maak. Som­mi­ge vroue raak knor­rig en deur­me­kaar en dik­wels heel­te­mal ont­moe­dig. In hier­die sta­di­um is dit nor­maal dat jy vrees jy gaan dood, want jy kan heel­te­mal bui­te be­heer voel, as­of jy dit nie lan­ger kan han­teer nie.

Ont­hou eg­ter: Hier­die tyd, net voor die twee­de fa­se van kraam aan­breek, is die moei­lik­ste deel van die kraam­pro­ses en dit sal bin­ne­kort ver­by wees. Han­teer dit dus een kon­trak­sie op ’n slag. El­ke kon­trak­sie is nou ’n tree­tjie na­der aan jou ont­moe­ting met jou ba­ba! Ont­span so­veel moont­lik tus­sen kon­trak­sies om jou e­ner­gie te spaar vir die druk­werk wat kom. Hyg of blaas as jy die drang voel om te druk voor die tyd reg is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.