HOE JY KAN HELP

Baba & Kleuter - - KLEUTER -

A­neen deel die vol­gen­de wen­ke. • Praat so­veel moont­lik met jou kin­ders so­dat hul­le kor­rek­te taal­ge­bruik hoor. Kin­ders suk­kel van­dag met woor­de­skat en sins­kon­struk­sie. • Vra vrae oor wat jou kin­ders ge­luk­kig maak, wie hul maat­jies is, wat die dag by die skool ge­beur het. Hier­die vrae is be­lang­rik vir hul e­mo­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling en wel­stand. Dis ’n deel van kin­ders se ont­wik­ke­ling wat mak­lik af­ge­skeep word. • Praat met die on­der­wy­se­res en hand­haaf ’n oop ver­hou­ding waar­in jul­le al­bei jou kind se be­lang eer­ste stel. On­der­wy­sers moet vroeg kan ag­ter­kom of daar din­ge is wat met jou kind se leer­ver­moë in­meng (e­mo­si­o­ne­le sa­ke ook), in die klas kan in­gryp en jou op hoog­te van jou kind se vor­de­ring kan hou. As vor­de­ring nie na wen­se is nie, moet jul­le saam­werk om die bes moont­li­ke pro­fes­si­o­ne­le hulp te kry. • Ont­hou dat kin­ders ver­skil. Som­mi­ge kin­ders is van na­tu­re angs­tig oor nu­we si­tu­a­sies en dit kan hul­le dalk lan­ger kos om by nu­we si­tu­a­sies aan te pas. As dit lan­ger as drie of vier we­ke duur voor jou kind aan­ge­pas het, moet jy on­der­soek in­stel. S­pel­te­ra­pie kan help. • Stuur ’n fo­to van Mam­ma en Pap­pa saam skool toe so­dat jou kind daar­na kan kyk as hy ver­lang. • Stel jou kind ge­rus dat jy die mid­dag be­tyds sal wees. Moe­nie din­ge sê wat nie waar is nie. Dit breek kin­ders se moed en maak hul­le net nog angs­ti­ger. • Die af­laai van jou kind speel ’n groot rol. Wees sog­gens be­tyds. Dit is nie lek­ker om by die klas in te stap as al die maat­jies reeds be­sig is nie. • Doen al die moont­li­ke om sog­gens op pad skool toe ’n rus­ti­ge en ge­bor­ge at­mos­feer te skep. • As jou kind meer tra­ne­rig is wan­neer Mam­ma hom af­laai, is dit dalk be­ter as Pap­pa soms die ta­kie ver­rig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.