JY EN DIE SKOOL

Baba & Kleuter - - KLEUTER -

Volg dié prak­tie­se wen­ke om jou en jou kind se ver­hou­ding met die skool glad te laat ver­loop, sê A­ri­na.

1. Hou re­kord van jou kind se me­die­se ge­skie­de­nis, me­di­ka­sie en te­ra­pie (in­dien van toe­pas­sing) en selfs ook van trau­ma­tie­se ge­beu­re en pres­ta­sies.

2. Woon ou­er­aan­de en in­lig­tings­aan­de by.

3. Wees be­wus van die skool se be­leid ten op­sig­te van e­tie­se ko­de, dis­si­pli­ne, sport­by­een­koms­te, han­te­ring van boe­lies, en­so­voorts.

4. Vra uit oor hoe in­lig­ting ge­kom­mu­ni­keer word en ook wat die reg­te ka­na­le is waar­deur pro­ble­me be­spreek kan word.

5. Hand­haaf re­ëls en roe­ti­ne tuis.

6. Be­mag­tig jou kind met ma­nie­re om mis­luk­king, kon­flik en boe­lies te han­teer.

7. Weet wat die ver­eis­te skool­drag, skryf­be­hoef­tes, snoe­pie­geld en uit­stap­pie- be­no­digd­he­de is. Kin­ders kan angs­tig voel as hul­le nie kor­rek toe­ge­rus word nie.

8. Rig jou kind se ka­mer soos ’n ou­er kind s’n in met ’n les­se­naar en lees­lam­pie.

9. Moe­dig jou kind aan om sy kle­re reg te sit en sy tas­sie te pak.

10. Pro­beer om bloot­stel­ling aan teg­no­lo­gie te be­perk.

11. Moe­dig die reg­te di­eet aan en pak ’n voed­sa­me kos­blik.

12. Weet waar­toe jou kind in staat is so­dat jul­le on­re­a­lis­tie­se ver­wag­tin­ge en angs­tig­heid kan ver­my.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.