Baba & Kleuter

UNA SE WENKE VIR ’N GESONDE SLAAPPATRO­ON

-

Pasgebore babas slaap beter as hulle knus toegewikke­l word. Ons kry baie positiewe terugvoeri­ng oor die “Love to Dream”-toewikkels­akkie wat babas toelaat om in hul natuurlike liggaamlik­e posisie te slaap. Dit voorkom dat hulle as gevolg van die skrikrefle­ks wakker word.

Klein babas is geneig tot winde ná voedings en moet sowat vyf minute ná elke voeding (of gedurende die voeding) liggies op die rug gevryf word om die winde te laat uitkom. Babas se slaap word deur winde en krampe versteur.

Moet snags liewer nie met baba speel of gesels terwyl hy drink nie. Dis onnodige stimulasie.

Babas sal begin om gebruike soos baden storietyd met slaaptyd te verbind. ’n Goeie slaaptydro­etine vir babas is: bad, slaaptydvo­eding, ligte agtergrond­geluide, ligte gewieg en dan word die baba lomerig met sy slaapkombe­rsie neergelê. Moenie jou baba se slaapkamer tussen bad- en slaaptyd verlaat nie. Vestig ’n slaaptydro­etine waartydens alles (eet, bad, storie lees, ensovoorts) in ’n vasgesteld­e orde geskied.

Babas moet in hul daaglikse roetine gelei en geleer word hoe om dit aan ’n slaapsiklu­s te koppel. Speel bedags met jou baba as hy wakker is en lê hom neer wanneer hy moeg is. Nie net maak ’n roetine die lewe meer voorspelba­ar vir ma, pa, baba en die res van die gesin nie, dit maak die lewe makliker omdat almal weet wat om te verwag. Mamma is ook in staat om probleme beter op te los.

Daar is geen vaste patroon vir babas se dag nie. Soms gaan hulle voor ’n dagslapie drink en soms wanneer hulle wakker word. Dit hang alles van die duur van die vorige slapie af. Hoe lank jou baba wakker is, bepaal wanneer hy weer moet slaap. ’n Gesonde slaapsiklu­s vir ’n baba is sowat 45 minute deur die dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa