V& A swangerska­p & bors­voe­ding

Baba & Kleuter - - INHOUD -

My ba­ba word oor twee we­ke ge­bo­re en ek wil borsvoed. Moet sy uit net een bors per voeding drink, of uit al­bei?

LISANNE DU P­LES­SIS ANTWOORD:

Dis be­lang­rik dat jy die be­heer oor bors­voe­ding aan jou ba­ba oor­laat. Jou ba­ba weet in­stink­tief wat sy no­dig het. Jy moet re­a­geer op die lei­dra­de wat sy op haar u­nie­ke ma­nier aan jou kom­mu­ni­keer.

Bors­voe­ding is ’n di­na­mie­se pro­ses en die sa­me­stel­ling van die melk aan die be­gin van ’n voeding ver­skil van dié aan die ein­de van ’n voeding. Wan­neer jou ba­ba be­gin drink, pro­du­seer die bors ’n dun­ner voor­melk wat meer wa­ter be­vat en dus gro­ter in vo­lu­me is, maar min­der vet in het. Ná ’n ruk be­gin jou bors die dik­ker ag­ter­melk maak – pre­sies wan­neer dit ge­beur, ver­skil van voeding tot voeding en vrou tot vrou.

Dis waar­om jy jou ba­ba moet toe­laat om so lank as wat sy wil aan die een bors te drink. Dit ver­se­ker dat sy al die no­di­ge voe­ding­stow­we uit so­wel die voor- as die ag­ter­melk kry.

Die ag­ter­melk is min­der, maar die vet­in­houd ho­ër. As jy jou ba­ba toe­laat om on­ge­hin­derd aan jou bors te drink, weet jy sy kry die reg­te ba­lans van vloei- en voe­ding­stow­we in.

As sy eg­ter ná ’n paar mi­nu­te aan die an­der bors be­gin drink, is die kans goed dat sy uit el­ke bors net die voor­melk kry. Dit kan ver­oor­saak dat sy sta­di­ger ge­wig aan­sit, on­te­vre­de aan die bors en tus­sen voe­dings is, en dat haar doek groe­ne­rig en wa­te­rig is.

Jou ba­ba moet dus aan een bors ge­voed word tot sy dit self los. Jy of Pap­pa kan dan wind­jies uit­vryf en in­dien no­dig ’n doek ruil. Daar­na kan jy die an­ders bors aan­bied. As sy dit wei­er, moet jy die vol­gen­de voeding met die vol­ler bors be­gin.

Melk ge­rus tus­sen voe­dings uit as een of al­bei bors­te on­ge­mak­lik vol voel. V­ries die melk vir wan­neer jy dit no­dig het. Dis be­ter om die on­ge­mak van vol bors­te te be­stuur as om oor­vol bors­te te hê of selfs mas­ti­tis op te doen.

In die eer­ste dae en we­ke ná jou ba­ba se ge­boor­te word bors­melk­pro­duk­sie meer deur hor­mo­ne be­heer as deur vraag en aan­bod. Wan­neer bors­voe­ding goed ge­ves­tig is, werk die vraa­gen-aan­bod-pa­troon meer doel­tref­fend.

Ge­reel­de, on­be­perk­te voe­dings en vel-teen­vel-aan­ra­king is ui­ters be­lang­rik vir op­ti­ma­le melk­pro­duk­sie. Dit s­tuur al die prik­kels na jou brein wat no­dig is om jou lyf te pro­gram­meer om ge­noeg melk vir jou ba­ba te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.