VAT 5

Baba & Kleuter - - JOU KLEUTER -

VYF DIN­GE WAT JY KAN DOEN

1 Maak staat op on­der­steu­ning. Ge­sels met die on­der­wy­ser by die s­kool oor wat jou pla en werk saam aan ’n op­los­sing.

2 Bou ’n sterk ver­hou­ding. ’n Sterk ver­hou­ding met jou kind en on­voor­waar­de­li­ke aan­vaar­ding maak dit vir hom mak­li­ker om groep­druk te weer­staan. Gee in­di­vi­du­e­le tyd aan hom waar hy spe­si­aal en ge­lief kan voel. Kin­ders hun­ker soms na ver­keer­de vrien­de weens die on­voor­waar­de­li­ke aan­vaar­ding wat die groep bied, al is hul­le stout. Dit laat hul­le voel hul­le hoort ie­wers.

3 Wees kon­se­kwent. Jou ja moet ja en jou nee nee wees. So leer kin­ders gren­se oor wat reg en ver­keerd is.

4 Ge­sels ge­reeld oor groep­druk. Sê vir hom: “Ver­tel vir Mam­ma hoe ge­beur dit dat jy al­tyd in die moei­lik­heid is wan­neer jy by Da­wie is?” ... “Is dit vir jou lek­ker om heel­tyd in die moei­lik­heid te wees?”

... “Wat kan ons daar­aan doen?” Op dié ou­der­dom kan kin­ders ge­help word om reg­te keu­ses te maak. Jou kind ver­ras jou dalk en kom self tot die slot­som dat hy in skool­tyd lie­wer nie met Da­wie moet speel nie, want dit bring hom in die moei­lik­heid.

5 Doen self moei­te. Doen moei­te om jou kind se vrien­de en hul ou­ers te leer ken en stel hom bloot aan maats met goeie waar­des. Kin­ders ver­staan nie as ons ’n vriend­skap son­der re­de ver­bied nie. Dis be­ter as hul­le self die vaar­dig­heid ont­wik­kel om ver­ant­woor­de­li­ke keu­ses te maak.

VYF PRAK­TIE­SE PLAN­NE

1 Be­spreek sce­na­rio’s wat waar­skyn­lik by die s­kool gaan op­duik en ge­sels oor hoe ’n mens in so ’n si­tu­a­sie kan re­a­geer.

2 Leer hom om moei­li­ke si­tu­a­sies te ver­my deur by­voor­beeld weg te stap, lie­wer saam met an­der maats te gaan speel of ’n an­der ak­ti­wi­teit voor te stel.

3 Leer hom hoe om nee te sê. Laat hom oe­fen om die an­der per­soon in die oë te kyk en dan ferm nee te sê.

4 Leer hom om maat­jies te kry wat saam met hom nee sê.

5 Leer hom dat nie­mand hom ooit kan dwing om iets te doen wat nie reg is nie. Dit bly sy keu­se.

VYF RE­DES OM BE­KOM­MERD TE WEES

1 Hy doen din­ge net om­dat hy bang is sy maat­jies ver­werp hom. Weens groep­druk kan jou kind ge­dwing word om be­slui­te te neem waar­voor hy e­mo­sio­neel nog nie ge­reed is nie.

2 Sy ge­drag tuis gaan ag­ter­uit. ’n Kind wat by die s­kool ne­ga­tie­we groep­druk er­vaar, sal dit dik­wels by die huis ook uit­leef. Hy be­gin dalk vloek, is uit­da­gend, toon nie meer re­spek vir ei­en­dom of an­der men­se nie, of raak af­knou­e­rig.

3 Hy ont­wrig die klas. Dik­wels ont­ken die on­der­wy­se­res dat daar groep­druk is, maar kla dat jou kind pro­ble­me het wat aan­dag moet ge­niet. Soms word die ou­ers in­ge­roep om­dat sy ge­drag nie na wen­se is nie. Ti­pie­se klag­tes is “Jou seun ont­wrig die klas met sy uit­bars­tings” of “hy dink dis snaaks om sy maat­jie se nu­we pot­lo­de te breek”. Jy moet tus­sen die re­ëls lees wat aan die gang is.

4 Jou kind se maats is die “stout” groe­pie. An­der men­se ver­bind hom met die waar­des van daar­die groep.

5 As hy op iets aan­dring. Jou kind dring daar­op aan dat hy iets móét hê om­dat “al­mal” in die klas dit het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.