V& A K­leu­ter

Baba & Kleuter - - INHOUD -

My k­leu­ter is nou vyf jaar oud. Hy ver­loor mak­lik kon­sen­tra­sie. Is daar spe­le­tjies wat ek met hom kan speel om sy kon­sen­tra­sie te ver­be­ter?

Jou k­leu­ter se brein is nog be­sig om te ont­wik­kel. Ons ver­wag be­slis nie van kleu­ters om vir lang ruk­ke stil te sit en te kon­sen­treer nie. Kleu­ters móét be­weeg en hul om­ge­wing ak­tief on­der­soek. Dit is hoe hul­le groei, leer en ont­wik­kel. En dit is ook hoe die brein paad­jies bou wat die ver­moë ont­wik­kel om aan­dag te gee en te kon­sen­treer.

Jou vyf­ja­ri­ge kind be­hoort 10 tot 15 mi­nu­te lank ak­tief op ’n taak te kan fo­kus.

Jy kan sy kon­sen­tra­sie­ver­moë met al­le­daag­se ak­ti­wi­tei­te by die huis aan­help. Maak se­ker dat wan­neer jy hom vra om iets te doen, die om­ge­wing nie te cha­o­ties is nie.

Spel dui­de­lik uit pre­sies wat hy moet doen, gee hom een op­drag op ’n slag en vra hom om die op­drag te her­haal so­dat jy weet hy het ge­hoor en ver­staan wat jy be­doel.

Sê by­voor­beeld “tel as­se­blief gou die speel­goed op wat op die vloer lê” pleks van “maak die ka­mer aan die kant”.

Hier is nog ’n paar i­dees:

Be­gin al­tyd met ’n bie­tjie be­we­ging. Wan­neer jy die spie­re en ge­wrig­te aan die gang kry, ak­ti­veer jy die de­le van die brein wat die brein mo­ti­veer om aan­dag te gee en te be­hou. Spring soos ’n ha­sie, hang aan ’n a­pie­stok, doen krui­wa­loop en dra of stoot ’n swaar boks.

Vol­tooi leg­kaar­te wat ou­der­dom­stoe

pas­lik en uit­da­gend ge­noeg vir jou kind is. Te moei­li­ke leg­kaar­te sal hom frus­treer en dié wat te mak­lik is, sal nie die kon­sen­tra­sie­spie­re uit­daag nie.

As jou k­leu­ter nie sy aan­dag by die leg­kaart kan be­paal nie, kan jy die stuk­ke aan die een kant van die ver­trek uit­pak en die prent­jie aan die an­der kant plaas. Vra hom nou om ’n stuk op te tel en dan soos ’n sol­daat­jie reg­uit na die prent­jie toe te rol en dit daar neer te sit. Dan kan hy soos ’n pad­da te­rug­spring na die kant waar die stuk­ke lê en weer een op­tel.

Bou iets met Le­go of blok­kies. Baie van hier­die soort spe­le­tjies het ’n boe­kie of kaart met stap­pe wat jou k­leu­ter moet volg om die bou­werk ge­doen te kry.

Lees saam met jou kind. Kies boe­ke waar­van hy hou en lees el­ke aand

’n bie­tjie lan­ger daar­aan. As jy sien dat hy nie meer aan­dag gee nie, wys hom die prent­jies en vra vrae soos: “Van wie hou jy die mees­te?” of “Wat dink jy gaan nou ge­beur?”

Gee jou kind ge­leent­heid om na

’n CD­ of pod­sen­ding­sto­rie te luis­ter. ’n Goeie tyd is wan­neer jul­le in die mo­tor ry of net voor slaap­tyd. Die wê­reld waar­in ons ons kin­ders groot­maak is so vol vi­su­e­le in­set­te; hul­le sal daar­by baat vind om hul luis­ter­vaar­dig­he­de te ont­wik­kel en dit sal ook hul kon­sen­tra­sie­ver­moë aan­help.

Maak ge­bruik van ’n stop­hor­lo­sie en kook­wek­ker wan­neer jul­le spe­le­tjies speel of ak­ti­wi­tei­te doen. Dit mo­ti­veer jou kind om aan­dag te be­hou en so leer hy dat ta­ke ’n be­gin en ’n ein­de het.

Oor­sa­ke van kon­sen­tra­sie­pro­ble­me kan e­ni­ge van die vol­gen­de in­sluit: e­mo­si­o­ne­le pro­ble­me, ’n te­kort aan slaap of ’n slaap­steur­nis, hon­ger of ’n di­eet ge­vul met geur­ en kleur­mid­dels, al­ler­gieë en in­to­le­ran­sie vir se­ke­re kos­soor­te soos glu­ten en lak­to­se, on­der­lig­gen­de ont­wik­ke­lings­ of neu­ro­lo­gie­se pro­ble­me, of ge­drags­pro­ble­me.

Kom ge­rus in aan­ra­king met jou kind se pe­di­a­ter, ’n op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ge of ’n arbeidster­apeut as jy oor sy aan­dag­ver­moë be­kom­merd is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.