Baba & Kleuter

Skuldgevoe­lens en depressie

-

Een van die kommerwekk­ende gevolge van ma’s se strewe na volmaakthe­id en gepaardgaa­nde skuldgevoe­lens is dat dit tot nageboorte­like depressie kan bydra, sê die sielkundig­e Ilze van der MerweAlber­ts.

“Daarom is dit belangrik om ’n steunstels­el te hê en iemand op wie jy kan staatmaak en by wie jy raad kan vra.”

“Dis so belangrik dat vroue besef daar is nie iets soos ’n perfekte ouer nie,” sê Anne.

“Dis ’n kringloop. As jy ontspanne is, help dit jou baba om ook te ontspan en positief te ontwikkel.

Dit laat jou weer ontspan.

“’n Gespanne ma wat met skuldgevoe­lens worstel, se baba sal ook veeleisend en gespanne word – wat weer tot nuwe skuldgevoe­lens kan lei.”

Dis baie belangrik dat ons as ma’s perspektie­f behou en weet dat ons volgens ons kapasiteit aan baba se emosionele behoeftes voldoen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa