Bayede

EZIHAMBA PHAMBILI KWEZOKUXHU­MANA

-

OSAZIWAYO: Ilokhu iqhakazile inkanyezi uPearl Thusi: Ibonakala ilokhu ikhanye njalo inkanyezi yaseMangan­geni uPearl Thusi esaqhubeka nokuqhakaz­isa iNingizimu Afrika ngobuhlaka­ni nangobuhle bayo.

UMLANDO WEPOLITIKI: Imfundiso yamaRoma imenze waba yisishabas­heki uFlorence Mkhize: Inxanxathe­la yebhilidi elisemgwaq­eni u-Anton Lembede liqanjwe ngoMama uFlorence Mkhize owayaziwa kakhulu.

EZEMIDLALO: Uzimisele ukubadodis­a baye phesheya: Ingwazi kanobhutsh­uzwayo kuleli, uSibusiso Zuma, nezinhlelo zokwakha isikhungo sabadlali bebhola abasafufus­a eThekwini.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa