Bayede : 2020-03-13

IKHASI ELIMBOZAYO : 1 : 1

IKHASI ELIMBOZAYO

BAYEDE 13 KUNDASA / 19 KUNDASA 2020 1 www.bayedenews.com VOL 6 NO. 9 IPHEPHA LABOHLANGA NJALO NGOLWESIHL­ANU 13 KUNDASA / 19 KUNDASA 2020 Thola ingqikithi. I Z I M A K E T H E ZOMHLABA I -JSE IZIMALI I Z I N KOMBA ZOMHLABA IPHEPHA LABOHLANGA ININGIZIMU AFRIKA R6.50 ESWAZINI E6.50 0285 www.bayedenews.com 9 772309 409006