Waar hoop met sag­te po­te loop

Die per­so­neel van die Mo­ho­lo­ho­lo­wild­re­ha­bi­li­ta­sie­sen­trum se to­ta­le toe­wy­ding en lief­de vir die die­re gee ’n mens hoop vir die her­stel van be­seer­de of ont­wrig­te wild.

Beeld - - Ontspan - S­TE­PHA­NIE TUR­NER

Maak ’n knoop in jou sa­fa­ri­serp om, wan­neer jy in die Hoed­spruit-om­ge­wing is vir ’n Bos­veld­va­kan­sie, ’n draai te gaan maak by ’n u­nie­ke plek waar vier­voe­ti­ges en ge­veer­des al­tyd eer­ste kom.

Dit is die Mo­ho­lo­ho­lo-wild­re­ha­bi­li­ta­sie­sen­trum in die ska­du­wee van die for­mi­da­be­le Ma­riepskop (so­wat 30 km van Hoed­spruit en so­wat 60 km van die Kru­ger­wild­tuin se Or­pen­hek).

Ter­loops: Die lek­ker naam Mo­ho­lo­ho­lo be­te­ken “die groot een”, en kom van ’n groot veld­slag in 1864 waar­in S­wa­zi-in­val­lers ver­slaan is deur Ba­pe­dien Ma­pu­la­na-stam­me on­der lei­ding van hoof­man Ma­ri­pi Mashi­le. Die hoof­man, na wie Ma­riepskop ge­noem is, het sy men­se tot bo-op die spits ge­lei, van waar hul­le die S­wa­zi’s ver­slaan het, on­der meer deur groot rot­se teen die berg te laat af­rol.

Die re­ha­bi­li­ta­sie­sen­trum neem wil­de die­re en vo­ëls in wat wees ge­laat, be­seer of ver­gif­tig is. Som­mi­ge van die die­re is in strik­ke ge­vang; is ver­mink deur moe­ti-jag­ters; het ver­stren­gel ge­raak in e­lek­trie­se dra­de of is selfs uit ’n sir­kus ge­red.

In hul kli­niek word snye en won­de skoon­ge­maak en toe­ge­werk.

Om tred te hou met voor­ma­li­ge pa­si­ën­te word mo­ni­te­ring-sky­fies on­der die vel in­ge­plant voor­dat die­re weer in die na­tuur vry­ge­laat word.

Bui­ten hul fi­lan­tro­pie­se werk speel die sen­trum ’n be­lang­ri­ke be­wus­ma­kings­rol. Die­re wat nie weer in die na­tuur vry­ge­laat kan word nie, word met lief­de daar ver­sorg en dien as aan­trek­kings­krag vir be­soe­kers van oor die wê­reld heen.

Bui­ten hul fi­lan­tro­pie­se werk, speel die sen­trum ’n be­lang­ri­ke be­wus­ma­kings­rol.

Tans is daar on­der die in­wo­ners leeus, lui­perds, rooi­kat­te, tier­bos­kat­te, ra­tels, wil­de­hon­de, hi­ë­nas, a­ren­de, aas­vo­ëls, ’n brom­vo­ël en ba­ba­die­re, soos ’n jong ka­meel­perd­jie wat mak rond­loop.

Die groot­ste ge­skenk wat ’n moeë stads­mens se­ker kan vra, is dat jy die voor­reg ge­gun word om self met die die­re ken­nis te maak deur hul­le on­der toe­sig te voer of te streel.

Die die­re en ge­veer­de in­wo­ners, waar­on­der Qu­een 2, ’n kroon­a­rend, Ing­we, ’n lui­perd, en Bul­let, ’n jag­lui­perd, kry gou ’n plek in jou hart. Kra­ni­ge en vrien­de­li­ke gid­se verskaf deu­ren­tyd in­te­res­san­te, op­voed­kun­di­ge in­lig­ting.

Bui­ten vir hul op­voe­dings­rol, het die sen­trum al­ler­lei teel­pro­jek­te en vol­gens B­ri­an Jo­nes, die be­stuur­der, het hul­le ’n he­le reeks suk­ses­se op hul kerf­stok. Dit sluit in ’n suk­ses­vol­le tier­bos­kat-teel­pro­gram. 170 van dié wil­de­kat­soort is reeds in die na­tuur vry­ge­laat. Die sen­trum kan ook spog dat hul­le die be­dreig­de kroon­a­rend in aan­hou­ding kon teel.

Die aand om die vuur met die hel­der­ste s­ter­re­he­mel bo­kant jou, is jou kop prop­vol stof tot na­den­ke ná ’n be­soek aan dié in­spi­re­ren­de plek. Jy be­sef dan dat jy nog lank sal rond­loop met die we­te dat jy as mens ’n be­lang­ri­ke ver­ant­woor­de­lik­heid teen­oor die na­tuur en sy stem­lo­ses het.

Dít het Mo­ho­lo­ho­lo my ge­leer.

Fo­to: MO­HO­LO­HO­LO

Mo­ho­lo­ho­lo speel ’n be­lang­ri­ke rol in om­ge­wings­be­wus­ma­king. ’n Groep skool­seuns staan na­der om B­ri­an Jo­nes, die sen­trum se be­stuur­der, te help om ’n ka­meel­perd­kalf te help voer.

Fo­to: STEPHANIE TURNER

Os­car Ma­e­pa, een van die toer­gid­se, bied ’n op­voed­kun­di­ge praat­jie aan.

Fo­to: MO­HO­LO­HO­LO

’n Bruin­hi­ë­na wat by Mo­ho­lo­ho­lo ge­re­ha­bi­li­teer is, word in die na­tuur vry­ge­laat.

Fo­to: STEPHANIE TURNER

’n Ka­meel­perd­kalf pro­beer by die sap­pig­ste bla­re uit­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.