TV­-ka­naal op in­ter­net gee raad oor jou troe­tel­die­re

Beeld - - Nuus - Han­ti Ot­to

Pluk jy ’n bosluis vin­nig en op­waarts van Kie­tie se rug af of werk jy daar­die taai poot­jies een vir een los?

Wat is die reg­te ma­nier om die pes te ver­wy­der?

Wat­ter sal­fies werk vir k­lein skaaf­plek­kies op Woef?

Soms is dit nie no­dig om dui­sen­de ran­de vir ’n vee­arts uit te haal nie. Soms is dit.

As ’n troe­tel­dier­ei­e­naar eg­ter weet hoe om die mees­te die­re­kind-ske­te te voor­kom, sal dit baie men­se baie tra­ne s­paar.

’n Nu­we in­ter­net-TV-ka­naal, Die­re­ge­sond­heid.tv, is daar­op ge­mik om in die e­nor­me be­hoef­te aan ken­nis en vaar­dig­he­de ra­ken­de die pri­mê­re ge­sond­heid­sorg te voor­sien.

Dié eer­ste vir Suid-A­fri­ka het ont­staan toe Pier­re van Nie­kerk, ’n pes­be­heer-des­kun­di­ge, en Ar­nold du P­les­sis, ’n TV-pro­gram­ver­vaar­di­ger, me­kaar in 2014 ont­moet het.

“Pier­re het ge­voel ken­nis het geen mag as dit nie in ak­sie oor­gaan nie. Hy wou men­se be­mag­tig om ken­nis in te win en toe te pas.

“Ek het vir hom ge­sê ek sit al lank met die ge­dag­te van ’n in­ter­net-TV-ka­naal, om in­lig­ting na ie­mand se sel­foon of re­ke­naar by die huis te b­ring.

“Dan kan ’n mens goed stap vir stap de­mon­streer, soos hoe om ’n bosluis reg van ’n hond af te haal,” het Du P­les­sis ge­sê.

Van Nie­kerk, wat ook die steeds groei­en­de Fa­ce­book-blad Pier­[email protected]­re­ge­sond­heid ge­stig het om juis te help met die­re­pro­ble­me, se mo­ti­ve­ring was: “Daar is die­re wat net na ons kan kyk. Hul­le kan nie praat nie.

“Die­re wil jou net met lief­de dien, maar dan word die ‘un­wan­ted’ van kant ge­maak of mis­han­del.

“Ons moet ken­nis hê van die ba­sie­se goed en dit op ’n ge­ak­kre­di­teer­de ba­sis oor­dra.

“Daar is ’n do­mein wat aan vee­art­se be­hoort, maar daar is din­ge waar­voor jy nie no­dig het om vee­arts toe te gaan nie om­dat dit voor­kom kan word,” het hy ge­sê.

Vol­gens hom was daar ’n be­hoef­te om ’n be­ter die­re-ei­e­naar te wees, wat be­gin by iets so een­vou­dig as die be­lang­rik­heid van ste­ri­li­sa­sie.

Die­re­ge­sond­heid.tv het ’n daag­lik­se speel­lys van vi­deo’s met nuus­waar­di­ge en die­re­ge­sond­heids­in­lig­ting.

Daar is ook an­der “ka­na­le” op die web­werf vol­gens ka­te­go­rieë. Dit gaan ’n gra­tis kom­mu­ni­ka­sie­plat­form wees wat nie net sterk fo­kus op voor­ko­men­de die­re­ge­sond­heid­sorg nie, maar ook ’n plat­form bied vir vrae en raad. Hoe­wel die amp­te­li­ke be­kend­stel­ling van die ka­naal eers in Ju­lie gaan wees, is Die­re­ge­sond­heid.tv reeds aan­lyn be­skik­baar by www.die­re­ge­son­heid.tv.

Vir nou, het Du P­les­sis ge­sê, fo­kus hul­le net op ge­sel­skap­die­re. Die ka­naal gaan eg­ter uit­brei om plaas­die­re en wild ook in te sluit.

Fo­to: HER­MAN VERWEY

Pier­re van Nie­kerk ver­dui­de­lik hoe hul­le die­re­ei­e­naars wil be­mag­tig met ken­nis en de­mon­stra­sies op hul in­ter­net­die­re­ge­sond­heids­ka­naal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.