El­sa­bé B­rits

Kan­ker­bos­sie help vir kan­ker, nié vigs nie

Beeld - - Nuus -

Kaap­stad. – Die kan­ker­bos­sie kan voor­de­le hê, maar moet glad nie saam met an­ti­re­tro­vi­ra­le mid­dels (ARM’s) ge­bruik word nie.

Daar is ’n ge­bruik on­der men­se wat MIV-po­si­tief is om ’n af­trek­sel van die kan­ker­bos­sie ( Sut­her­lan­dia fru­tes­cens) te drink om hul krag op te bou of hul im­mu­ni­teit­stel­sel ’n hup­stoot te gee.

Prof. Ca­ri­ne S­mith, hoof van die mul­ti­dis­si­pli­nê­re na­vor­sings­groep in stres­bi­o­lo­gie in die de­par­te­ment fi­si­o­lo­gie­se we­ten­skap­pe aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, sê on­lang­se na­vor­sing toon dat die MI-vi­rus chro­nie­se in­flam­ma­sie van die sen­tra­le se­nu­wee­stel­sel ver­oor­saak kort na­dat ’n in­di­vi­du ge­ïn­fek­teer word. “Dié neu­ro-in­flam­ma­sie be­vor­der die ont­wik­ke­ling van neu­ro­de­ge­ne­ra­sie en de­men­sie, ’n pro­ses wat dus reeds aan die gang is voor­dat die in­di­vi­du op an­ti­re­tro­vi­ra­le be­han­de­ling gaan. Die i­de­aal sou wees om ’n mid­del te ge­bruik wat die om­vang van neu­ro-in­flam­ma­sie kan be­perk, ver­al om­dat ARM’s nie vir dié doel ont­werp is nie.”

Die kan­ker­bos­sie het nie ’n an­ti-in­flam­ma­to­rie­se ef­fek nie. Tot on­langs toe is daar aan­be­veel dat men­se die bos­sie ge­bruik om hul im­mu­ni­teit­stel­sel ’n hup­stoot te gee voor­dat hul­le met die ARM-be­han­de­ling be­gin. Nu­we na­vor­sing toon eg­ter dat neu­ro-in­flam­ma­sie in men­se met MIV vroeg al be­gin en nie la­ter nie. De­men­sie is dus nie ’n simp­toom van ge­vor­der­de MIV nie, maar reeds van die be­gin af.

Die kan­ker­bos­sie help vir stres­ver­lig­ting in ge­son­de men­se en daar is voor­de­le vir men­se wat uit­ge­teer is weens kan­ker­be­han­de­ling.

“Ons data, wat ver­kry is deur die mens se bloed­brein-skans na te boots met of son­der die teen­woor­dig­heid van MIV-ge­as­so­si­eer­de pro­te­ïe­ne, on­der­steun vroe­ë­re na­vor­sing oor Sut­her­lan­dia se voor­de­le, maar slegs son­der MIV. Waar men­se MIV­po­si­tief is, ver­oor­saak die MIV­ver­wan­te pro­te­ïe­ne er­ger neu­roin­flam­ma­sie na­ma­te meer in­flam­ma­to­rie­se wit­bloed­sel­le deur die bloed­brein-skans be­weeg na­dat dit be­han­del is.

“Ons waar­sku dus dat men­se wat MIV-po­si­tief is in geen sta­di­um die kan­ker­bos­sie moet ge­bruik nie,” sê sy.

Dié na­vor­sing is on­langs in die Jour­nal of Ne­ga­ti­ve Re­sults in Bi­oMe­di­ci­ne ge­pu­bli­seer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.