Hy mag nie swem, toe leer hy maar

Beeld - - Ieb-Uitblinkers - Mia Jor­daan

Van ver­skeie o­pe­ra­sie­ta­fels tot bo­aan die a­ka­de­mie­se leer: Brandon Ma­cKen­zie het be­wys dat ge­loof, har­de w er­ken deur­set­tings­ver­moë tot won­der­wer­ke kan lei.

Wolff Par­kin­son W­hi­te-sin­droom (WPW) is in gr. 7 by Brandon, oud­leer­ling van St. John’s Col­le­ge in Jo­han­nes­burg, ge­di­ag­no­seer. Dit is ’n siek­te­toe­stand wat die hart se tem­po be­ïn­vloed en tot do­de­li­ke a­rit­mie kan lei. WPW is la­ter ook by sy jon­ger broer ge­di­ag­no­seer.

Brandon is in­ge­lig dat ’n har­ta­bla­sie-pro­se­du­re ’n 95%-kans kan bied om sy toe­stand te ver­be­ter. Hy het sy eer­ste pro­se­du­re in A­pril 2012 in die Sun­ning­hill-hos­pi­taal in Sand­ton on­der­gaan. Die pro­se­du­re het se­we uur ge­duur en was on­suk­ses­vol. Hy het in Sep­tem­ber 2012 nóg ’n agt uur lan­ge pro­se­du­re in die Mil­park-hos­pi­taal on­der­gaan, wat ook on­suk­ses­vol was. Toe ’n der­de een in De­sem­ber 2012 wat lan­ger as agt uur ge­duur het as ge­volg van kom­pli­ka­sies.

“Hy is daar­na na die Ma­yo-kli­niek in die VSA ver­wys. Hul­le was se­nu­wee­ag­tig om ’n vier­de pro­se­du­re uit te voer en het eer­der ’n hart­mo­ni­tor vir hom in­ge­plant en be­ves­tig dat hy nie sport mag be­oe­fen nie,” sê sy ma, C­han­tal Ma­cKen­zie.

Brandon was al­tyd lief vir swem en roei en hier­die nuus was ’n bit­ter pil om te sluk.

“Ek het een­dag be­sef dat as ek nie my ge­sond­heid kan be­heer nie, kan ek min­stens my ver­stand be­heer,” sê Brandon.

Hy het agt on­der­skei­dings in die ma­triek eind­ek­sa­men ge­kry: in En­gels, A­fri­kaans, wis­kun­de, Frans, ge­o­gra­fie, mu­siek, fi­sie­se we­ten­skap en le­wens­o­ri­ën­te­ring.

Hy was die eer­ste seun in St. John’s Col­le­ge wat ’n ge­vor­der­de A­fri­kaans-ma­triek­ek­sa­men ge­skryf het, ’n in­druk­wek­ken­de pres­ta­sie vir ie­mand wie se huis­taal En­gels is.

Hy be­plan om me­ga­nie­se in­ge­ni­eurs­we­se aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria te stu­deer en Frans as by­vak te neem.

“Ek hoop om my na­graad­se stu­die in Frans by die É­co­le Po­ly­techni­que Fé­déra­le in Lau­san­ne, S­wit­ser­land, te doen” sê hy.

Brandon hoop om tot die ont­wik­ke­ling van Suid-A­fri­ka by te dra deur ga­pings in teg­no­lo­gie te oor­brug en­te help o min o­pen­ba­re be­hoef­tes, ver­al in ver­voer­in­fra­struk­tuur, te voor­sien.

“Ek kom uit ’n baie heg­te fa­mi­lie en is die twee­de van vier kin­ders.

“My fa­mi­lie moes baie hart­seer ver­duur na­dat aan­ge­bo­re hart­siek­tes by my en my jon­ger broer ge­di­ag­no­seer is. Dit het ons reeds heg­te fa­mi­lie nóg na­der aan me­kaar ge­bring en ek is dank­baar dat ons el­ke og­gend by die kom­buis­ta­fel kan sit en die le­we kan be­spreek,” sê hy.

Brandon Ma­cKen­zie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.