Ver­vaar­di­gers is soet met sout in mees­te kos­se

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Ver­vaar­di­gers is meest­al soet met die nu­we tei­kens vir sout in ver­werk­te kos, maar brood, aar­tap­pel­sky­fies en rou ver­werk­te wors is dalk nog son­daars.

Die re­sul­ta­te van ’n nu­we stu­die is pas be­kend ge­maak wat toon die mees­te van die ver­werk­te kos wat met nu­we wet­ge­wing oor die sou­tin­houd daar­van ge­tei­ken word, vol­doen aan die ver­eis­tes.

Die sou­tin­houd van brood en aar­tap­pel­sky­fies het eg­ter nog ’n ver pad ge­had om te gaan teen Ju­nie ver­le­de jaar toe die ont­le­ding ge­doen is.

Die nu­we wet­ge­wing het ein­de Ju­nie ver­le­de jaar van krag ge­word na­dat ’n tyd­perk van drie jaar toe­ge­laat is om ver­vaar­di­gers kans te gee om hul re­sep­te aan te pas.

Die na­vor­sing deur die

Ge­or­ge In­s­ti­tu­te for Glo­bal He­alth is voor Ju­nie ver­le­de jaar ge­doen om te be­paal hoe­veel vor­de­ring ge­maak is. Die vol­gen­de fa­se van die wet­ge­wing, wat nog la­er tei­kens stel, tree Ju­nie 2019 in wer­king.

Dit wet­ge­wing stel per­ke op die sou­tin­houd in on­der meer brood, ont­byt­kos, mar­ga­rien, vleis­pro­duk­te, af­trek­sel, sop­poei­er en kitsnoe­dels.

Die de­par­te­ment van ge­sond­heid het ge­raam om­trent die helf­te van die sout wat SuidA­fri­ka­ners daag­liks in­neem, kom van ver­werk­te kos en brood is die groot­ste son­daar.

Dr. San­ne Pe­ters van die Ge­or­ge In­s­ti­tu­te for Glo­bal

He­alth sê die na­vor­sing het ge­vind am­per twee der­des van die kos wat aan die wet­ge­wing on­der­he­wig is, se sout­vlak­ke het aan die per­ke vol­doen of was la­er as die ge­stel­de per­ke .

“Dit is be­moe­di­gend en wys dat ver­vaar­di­gers ak­tief hul pro­duk­te ge­her­for­mu­leer het om dit ge­son­der te maak.”

Die stu­die het 11 000 pro­duk­te ont­leed, waar­van net 1 851 aan die wet­ge­wing on­der­he­wig is.

Die be­lang­rik­ste be­vin­dings sluit in:

■ 67% van die kos­soor­te wat aan die wet­ge­wing on­der­he­wig is, vol­doen aan die tei­kens.

■ Meer as 90% van die ont­byt­graan, -pap en on­ge­rook­te ver­werk­te vleis het sout­vlak­ke la­er as die toe­ge­la­te mak­si­mum. ■ Net 27% van die brood, 41% van die aar­tap­pel­sky­fies, 42% van sout-en-a­syn-ge­geur­de ver­sna­pe­rin­ge en 45% van die rou ver­werk­te wors het aan die tei­kens vol­doen.

■ Vol­gens Pe­ters het vleis wat nie aan die wet­ge­wing on­der­he­wig is nie, soos spek, sa­la­mi en bil­tong baie ho­ër sout­vlak­ke ge­had as vleis wat by die wet­ge­wing in­ge­sluit is.

“Tog is daar nog te veel kos­soor­te wat te veel sout be­vat,” sê Ter­ry Har­ris, ’n di­eet­kun­di­ge van Dis­co­ve­ry Vi­ta­li­ty en ’n me­de­ou­teur van die ver­slag.

“Net ’n kwart van die brood wat ont­leed is, sou aan die nu­we wet­ge­wing vol­doen het en dit is kom­mer­wek­kend om­dat dit al­ge­meen ge­ëet word.”

Dit is be­lang­rik dat ver­werk­te voed­sel ge­reeld ge­mo­ni­tor word om te ver­se­ker ver­vaar­di­gers hou by die tei­kens.

“Dit is ver­al toe­pas­lik as in ag ge­neem word tus­sen nou en 2030 gaan daar ’n ge­raam­de sty­ging van 17% wees in sterf­tes wat ver­oor­saak word deur chro­nie­se toe­stan­de wat met leef­styl ver­band hou en waar­in sout in kos ’n groot rol speel.”

Die na­vor­sers sê die hoë sou­tin­houd van am­per ’n drie­kwart van die brood wat ge­meet is, het aan­dag no­dig en moet vroeg ’n fo­kus­punt wees.

Op­pas vir te veel ver­steek­te sout in jou kos, waar­sku ken­ners.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.