Met stu­die­beurs van Vry­staat blink An­dré in Rus­land uit

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

An­dré Cron­jé van Kroon­stad wat met ’n Vry­staat­se re­ge­rings­beurs vee­art­se­ny­kun­de in Rus­land stu­deer, het sy er­va­ring op die pro­vin­si­a­le re­ge­rings­eks­po in Bloem­fon­tein ge­deel.

Cron­jé is in 2016 as die to­peer­ste­jaar­stu­dent aan­ge­wys.

Dié eks­po in die Sand du P­les­sis-te­a­ter duur tot van­dag.

Cron­jé is een van se­we top­pres­te­ren­de stu­den­te wat in ver­skil­len­de lan­de met Vry­staat­se re­ge­rings­beur­se stu­deer wat op die eks­po is.

“Baie ge­leent­he­de word met die beur­se ge­skep. Van die Vry­staat­se stu­den­te wat uit min­der­be­voor­reg­te hui­se kom waar hul­le in ar­moe­de ge­dom­pel was en son­der ou­ers groot­ge­word het, is on­der ons top­pres­teer­ders,” het Ace Ma­gas­hu­le, pre­mier, Woens­dag by die o­pe­ning van die eks­po trots ge­sê.

Cron­jé het in 2015 aan die Ho­ër­skool Kroon­stad ge­ma­tri­ku­leer. Sy ma, Tok­kie Cron­jé, is ’n plaas­be­stuur­der in die dis­trik. “Dit is waar my lief­de vir die­re en vee­art­se­ny­kun­de ont­staan het,” sê hy.

Sy pa, Fa­nie, is die sport­ge­rie­we­be­amp­te van die Man­gaung-me­tro in Bloem­fon­tein.

“Ek het ná ma­triek eers vier of vyf maan­de land­bou aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat stu­deer om­dat ek nie keu­ring by On­der­ste­poort in P­re­to­ria kon kry nie. Toe vat ek ’n kans en doen aan­soek om ’n in­ter­na­si­o­na­le re­ge­rings­beurs. Groot was die ver­ras­sing toe ek dit kry,” sê An­dré.

Hy het in Sep­tem­ber met sy twee­de stu­die­jaar be­gin en kan al ’n bie­tjie Rus­sies praat.

“Ons moes die al­fa­bet en taal leer en daar is ook van ons ver­wag om die Rus­sie­se kul­tuur aan te leer. Die stu­dies is in En­gels.”

An­dré sê Rus­sie­se tol­ke was ver­al aan die be­gin on­ont­beer­lik.

Hy sê die beurs is ge­noeg om vir sy stu­dies oor vyf jaar te be­taal, as­ook sy kos en kle­re. Sy ver­blyf is gra­tis.

“Ons kry ook maan­de­liks sak­geld. Die geld is oor­ge­noeg om vir die trem te be­taal wat ’n mens na al die be­siens­waar­dig­he­de in Rus­land bring. Die o­pen­ba­re ver­voer­stel­sel is uit­ste­kend. Ek ver­stom my daag­liks aan die mooi ge­boue in Rus­land en be­soek graag die mu­seums. Op dié ma­nier leer ek die Rus­sie­se ge­skie­de­nis en kul­tuur. Toer­gid­se praat meest­al Rus­sies, maar soms ook En­gels.”

Hy sê daar is ’n paar Na­mi­bie­se stu­den­te wat ook A­fri­kaans praat. “Dit is al wan­neer ek nog A­fri­kaans praat.”

An­dré kan ook nou ys- en sneeu­skaats.

“Wat die kos be­tref, is dit baie soos in Suid-A­fri­ka.

“Ons het ook weg­neem­eet­plek­ke soos KFC en M­cDo­nald’s. Daar is net nie bil­tong en dro­ë­wors nie.”

An­dré sê hy wil graag ná sy stu­die ’n vee­arts in Kroon­stad wees.

Da­niel M­bon­go, wat in Duits­land leer om ver­la­te my­ne te re­ha­bi­li­teer en te be­nut, sê hy kom ook in die Vry­staat te­rug­ploeg wan­neer hy sy stu­die vol­tooi het.

Mo­go­mot­si Ki­bi­ti, ’n top­me­die­se stu­dent in Ku­ba, sê sy kom ook te­rug Vry­staat toe.

An­dré Cron­jé van Kroon­stad op die Rooi­plein in Mo­s­kou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.